Sphinx 2009-2010

By: Peter Holmberg

Price: $77.00

Quantity: 500 available

Book Condition: New


Sis. seuraavat esitelmät: iStig Stenholm/i, Världen som fakta och information; iAntti Vaheri/i, Fästingen – ett hot i naturen; iLars Björne/i, Den nordiska rättsvetenskapens historia; iRonald Österbacka/i, Jonmodulerad organisk elektronik – framtidens elektronik? iKimmo Kontula/i, Perimän ohjaamaa täsmähoitoa suomalaisten sydäntauteihin; iPeter Slotte/i, Biologiska membraner – lipidernas betydelse för deras struktur och funktion; iKai Lindström/i, Effekter av hormonstörande ämnen på sexuellt urval; iPertti Mattila/i, Fraktaaligeometriaa ja matemaattista analyysiä; iTuija Virtanen-Ulfhielm/i, Text som källa till språkvetenskapliga insikter. Vuosikirja sisältää myös Tiedeseuran jäsenten elämäkertoja sekä katsauksen seuran toimintaan v. 2009–2010. Printed Pages: 185.

Title: Sphinx 2009-2010

Author Name: Peter Holmberg

Categories: Varia,

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2010

Book Condition: New

Seller ID: 117354

Keywords: Sphinx 2009-2010 Peter Holmberg