Sphinx 2002-2003

By: Peter Holmberg

Price: $69.00

Quantity: 500 available

Book Condition: New


Sis. seuraavat esitelmät: Carl-Adam Hæggström, Löväng och skottskog, exempel på hållbart utnyttjande av naturen; Johan Willner, Offentligt ägande och privatisering ur företags- och samhällsekonomisk synvinkel; Paul Hoyer, Leptoner och hadroner. Teori och praktik inom partikelfysiken; Ulla Connor, Directions and challenges for contrastive rhetoric in the 21st century; Mikko Hupa, Från flogiston till lustgas – förbränningskemisk forskning i Åbo; Christer Holmberg, Våra njurar – ett livsviktigt filter; Anna-Maria Åström, Historia och minnen – problem för den etnologiska forskningen; Jan Hjärpe, Irakkriget sett ur en islamologs perspektiv; Tore Modeen, Human rights from an international and Finnish point of view. Vuosikirja sisältää myös Tiedeseuran jäsenten elämäkertoja ja katsauksen seuran toimintaan. Printed Pages: 210.

Title: Sphinx 2002-2003

Author Name: Peter Holmberg

Categories: Varia,

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2003

Book Condition: New

Seller ID: 117370

Keywords: Sphinx 2002-2003 Peter Holmberg