Sphinx 2001-2002

By: Peter Holmberg

Price: $65.00

Quantity: 500 available

Book Condition: New


Sis. esitelmät: Gustaf Gripenberg, Artificiella neurala nät ur matematisk synvinkel; Lena Sisula-Tulokas, På väg mot en europeisk avtalsrätt; Göran Djupsund, Referenda; Do they polarize? Niklas Bruun, Den tysta revolutionen. Om EU:s inverkan på finländsk lagstiftning och rättskultur; Christian Ehnholm, Kolesterol, en molekyl med många ansikter; Kari Enqvist, Aika suhteellisuusteoriassa ja sen takana; Mikael Fortelius, Tiden – ett paleobiologiskt perspektiv; Tom Reuter, Darwin gav oss en biologisk tid; Jaakko Frösén, Antiikin 'aika '; Juha Sihvola, Modernin historiallisen ajankäsityksen syntyminen; Bengt Holmström, Corporate restructuring: Markets versus managers. Muistopuheet: Theodor Mikael Scheinin, Anders Fabian Langenskiöld; Pekka Niemi, Kirsti Lagerspetz. Printed Pages: 178.

Title: Sphinx 2001-2002

Author Name: Peter Holmberg

Categories: Varia,

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2002

Book Condition: New

Seller ID: 117376

Keywords: Sphinx 2001-2002 Peter Holmberg