Sukupuolentutkimus-Genusforskning 1/2014

By: Toim. Anna Elomäki

Price: $20.00

Quantity: 500 available

Book Condition: New


Sis. artikkelit: iVisa Immonen/i, Esineiden houkutus. Aineellinen käänne myöhäiskeskiajan ja uuden ajan alun sukupuolihistoriassa; iAntti Harmainen/i, Kuinka lemmen tulta hallitaan? J. H. Erkko, sukupuoli ja uskonto 1800-luvun lopulla; iAnnukka Jauhiainen/i, Tapaus Kaino Oksanen ja sukupuolihistorian merkitys. Diskursiivinen valta 1900-luvun alun suomalaisessa yliopistomaailmassa; iPirjo Markkola Ann-Catrin Östman/i, Historian ja naistutkimuksen välissä. Naishistoria Suomessa 1970-luvulta 1990-luvun puoliväliin; iAnders Ahlbäck, Matias Kaihovirta Hanna Lindberg/i, Att synliggöra det osynliga könet. Tre genushistorikers erfarenheter av manlighet som analyskategori; iMarianne Liljeström/i, Akateemisen feminismin historiallistamisesta; iRiikka Taavetti/i, Kuka säilyttää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen menneisyyden? iHeidi Kurvinen/i, Sukupuolen hankaluus ja suomalaiset 1960- ja 1970-luvun toimittajat; iTeija Försti/i, Autoilun sukupuoli 1920-luvun Suomessa. Printed Pages: 96.

Title: Sukupuolentutkimus-Genusforskning 1/2014

Author Name: Toim. Anna Elomäki

Categories: Feminism and Feminist Theory,

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2014

Book Condition: New

Seller ID: 117412

Keywords: Sukupuolentutkimus-Genusforskning 1/2014 Toim. Anna Elomäki