Solmukohtia

By: Toim. Heta Mulari

Price: $85.00

Quantity: 500 available

Book Condition: New


Alle kouluikäisten lasten mediakulttuureista puhutaan julkisessa keskustelussa usein kahtalaiseen sävyyn: yhtäältä painotetaan lasten kompetensseja ja niin sanottua diginatiiviutta ja toisaalta viljellään huolipuhetta lapsuuden perustavanlaatuisesta ja erityisesti mediakulttuuriin liittyvästä muutoksesta. Solmukohtia luo näkökulmia mediakasvatukseen ja lasten mediakulttuurien laadullisiin tutkimusmenetelmiin päiväkodeissa ja kotona. Kirjassa esitetään, että tilastollisia ja laadullisia menetelmiä yhdistelevät tutkimusasetelmat ovat tärkeitä kehittämiskohteita tutkittaessa lasten mediasuhdetta ja mediankäyttöä. Monimenetelmäiset ja lasten osallisuutta lisäämään pyrkivät tutkimusasetelmat, joissa yhdistyvät lasten haastattelut ja havainnointi sekä erilaiset visuaaliset ja keholliset menetelmät, muodostavat moniulotteisen lähtökohdan lasten mediakulttuurien tutkimukselle. Printed Pages: 174.

Title: Solmukohtia

Author Name: Toim. Heta Mulari

Categories: Youth Research,

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2016

ISBN: 9527175143

ISBN 13: 9789527175149

Book Condition: New

Seller ID: 117425

Keywords: Solmukohtia Toim. Heta Mulari