Lapset ja nuoret muuttoliikkeessä

By: Toim. Antti Kivijärvi

Price: $80.00

Quantity: 500 available

Book Condition: New


Muuttoliike määrittää nykymaailmaa vahvasti, ja se koskettaa myös yhä useampien lasten ja nuorten elämää. Vuoden 2016 Nuorten elinolot -vuosikirjassa tarkastellaan monitieteisesti lasten ja nuorten kokemuksia ja asemaa liikkumisen värittämässä maailmassa. Muuttoliikkeen teemaa lähestytään muun muassa monipaikkaisuuden, ylirajaisuuden ja syrjäseutujen näkökulmista. Läpi teoksen pohditaan liikkumisen yhteyksiä lasten ja nuorten sukupolvisuhteisiin, elämänkulkuihin ja identiteetteihin. Lapset ja nuoret muuttoliikkeessä –teos koostuu tilasto-osiosta ja kymmenestä tieteellisestä artikkelista. Nuorisotutkimusverkoston, Valtion nuorisoasiain neuvottelukunnan sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteistyönä syntyvä Nuorten elinolot -kirjasarja on vakiinnuttanut paikkansa nuoria koskevan tilastollisen ja kokemustiedon taltioijana. Kirjasarja tarjoaa uusia näkökulmia nuoria koskevaan julkiseen keskusteluun, nuorten arkeen ja päätöksentekoon. Printed Pages: 210.

Title: Lapset ja nuoret muuttoliikkeessä

Author Name: Toim. Antti Kivijärvi

Categories: Youth Research,

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2016

ISBN: 9527175186

ISBN 13: 9789527175187

Book Condition: New

Seller ID: 117426

Keywords: Lapset ja nuoret muuttoliikkeessä Toim. Antti Kivijärvi