Ääniä ja Aänettömyyttä Palvelukentillä

By: Marja Peltola

Price: $35.00

Quantity: 500 available

Book Condition: New


Lasten ja nuorten osallisuus on haaste, joka tunnistetaan palvelukentillä yhä paremmin. Heidän mielipiteidensä kuunteleminen ja huomiointi on kaikkien viranomaisten velvollisuus. Käytännössä tämä oikeus tulla kuulluksi palveluiden piirissä toteutuu Suomessa kuitenkin vaihtelevasti. Ääniä ja äänettömyyttä palvelukentillä kokoaa yhteen lasten ja nuorten palvelukokemuksia koskevaa tutkimusperusteista tietoa ja tarkastelee sitä osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja kohtaamisen näkökulmista käsin. Katsausta varten on käyty läpi 224 vuosina 2000–2016 julkaistua tutkimusta ja selvitystä, joissa lapset ja nuoret ovat päässeet ääneen kertomaan kokemuksistaan erilaisista palveluista. Katsaus kattaa sekä lapsille ja nuorille suunnattuja palveluja koskevaa tutkimusta että tutkimusta lasten ja nuorten kokemuksista kaikille ikäryhmille suunnatuissa palveluissa. Katsauksessa käsitellään myös erityisryhmille suunnattuja palveluita sekä nostetaan esille tutkimuksen aukkokohtia. Katsaus on toteutettu yhteistyössä Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) kanssa. Se tarjoaa tietoa palvelujen kehittämisen tueksi sekä kaikille lapsia ja nuoria koskevasta tutkimuksesta kiinnostuneille. Printed Pages: 119.

Title: Ääniä ja Aänettömyyttä Palvelukentillä

Author Name: Marja Peltola

Categories: Youth Research,

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2017

ISBN: 9527175291

ISBN 13: 9789527175293

Book Condition: New

Seller ID: 117430

Keywords: Ääniä ja Aänettömyyttä Palvelukentillä Marja Peltola