Tutkijat ja nuorisotyö liikkeellä

By: Veronika Honkasalo

Price: $107.00

Quantity: 500 available

Book Condition: New


Teoksessa puretaan Kaupunkimaisen nuorisotyön kehittämisverkoston (Kanuuna) kahden kehittämishankkeen (2009–2011) tuloksia. Talotyön kehittäminen ohjaa nuorisotyöntekijöitä suuntautumaan enemmän alueelliseen työhön yhteistyössä kunnan muiden toimijoiden kanssa. Kehittämistyö on edellyttänyt myös nuorisotyöhön liittyvän hiljaisen tiedon käsitteellistämistä – talotyön merkityksen avaamista ammattirajat ylittävissä keskusteluissa. Nuorisotyön monikulttuurisuutta käsittelevässä hankkeessa pyrittiin aikaisempiin tutkimuksiin pohjautuen laajentamaan työntekijöiden osaamista esimerkiksi käsiteltäessä yhdenvertaisuutta, rasisminvastaisuutta ja työyhteisöjen monikulttuurisuutta. Keskeisiksi nousivat rasisminvastaisen työotteen pohtiminen ja nuorisopalveluiden kokonaisvaltainen kehittäminen koulutus- ja strategiaprosesseissa. Printed Pages: 259.

Title: Tutkijat ja nuorisotyö liikkeellä

Author Name: Veronika Honkasalo

Categories: Youth Research,

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2011

ISBN: 9525464970

ISBN 13: 9789525464979

Book Condition: New

Seller ID: 117432

Keywords: Tutkijat ja nuorisotyö liikkeellä Veronika Honkasalo