Nuoret Luukulla

By: Sanna Aaltonen

Price: $73.00

Quantity: 500 available

Book Condition: New


Teos tarjoaa tuoreita empiriaan perustuvia näkökulmia nuorten syrjäytymistä koskevaan keskusteluun sekä taloustieteen että nuorisotutkimuksen näkökulmasta. Teos perustuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Nuorisotutkimusverkoston yhteiseen tutkimushankkeeseen, joka koostuu kahdesta osiosta. Niistä ensimmäisessä tarkastellaan syrjäytyneiksi luokiteltujen nuorten terveyspalvelujen käyttöä ja kustannuksia rekisteriaineiston avulla, toisessa 18?29-vuotiaiden nuorten aikuisten ja palveluntarjoajien kohtaamisia kummankin osapuolen kanssa tehtyjen haastattelujen kautta. Rinnakkaiset näkökulmat havainnollistavat paitsi nuorten palvelu- ja elämänpolkujen keskinäisiä eroja, myös tutkimuksen erilaisia tapoja hahmottaa nuorten suhdetta yhteiskuntaan. Printed Pages: 153.

Title: Nuoret Luukulla

Author Name: Sanna Aaltonen

Categories: Youth Research,

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2015

ISBN: 9525994775

ISBN 13: 9789525994773

Book Condition: New

Seller ID: 117446

Keywords: Nuoret Luukulla Sanna Aaltonen