Etnisyyden merkityksiä nuorten Vertaissuhteissa

By: Antti Kivijärvi

Price: $85.00

Quantity: 500 available

Book Condition: New


Yhteiskuntatieteissä etnisyyttä pidetään sukupuolen, luokan ja iän ohella keskeisenä ihmisten välistä sosiaalisuutta ohjaavana kategoriana. Antti Kivijärvi tutkii väitöskirjassaan erityisesti etnisyyden saamia merkityksiä nuorten vertaissuhteissa eri puolilla Suomea nuorisotyön konteksteissa. Tutkimuksessa perehdytään yhtäältä etnisyyden merkityksiin nuorten vuorovaikutusta kehystävinä erontekoina ja toisekseen näiden erontekojen seurauksiin maahanmuuttajataustaisten nuorten näkökulmasta. Suomea voidaan pitää uutena eurooppalaisena maahanmuuttomaana, jossa etnisyyteen perustuvien ryhmäsuhteiden rakenteita koetellaan ja luodaan parhaillaan nuoren sukupolven arkisissa kohtaamisissa. Kivijärven väitöstyö avaa ikkunan näihin prosesseihin nuorten arkisen ryhmätoiminnan kautta 2000-luvulla. Printed Pages: 270.

Title: Etnisyyden merkityksiä nuorten Vertaissuhteissa

Author Name: Antti Kivijärvi

Categories: Youth Research,

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2015

ISBN: 9525994791

ISBN 13: 9789525994797

Book Condition: New

Seller ID: 117448

Keywords: Etnisyyden merkityksiä nuorten Vertaissuhteissa Antti Kivijärvi