Sosiaalisesti kontrolloitu, hauraasti Autonominen

By: Tarja Juvonen

Price: $85.00

Quantity: 500 available

Book Condition: New


Miten nuorten autonominen toimijuus rakentuu sosiaalisen kontrollin, ammatillisen tukemisen ja nuorten täytymisen jännitteissä? Tämä tutkimus tarkastelee etsivän nuorisotyön problematiikkaa, sen yhtä aikaa metodisia ja käytännöllisiä ongelmia. Tutkimuksen lähtökohtana on nuorten samaan aikaan hauras ja vahva toimijuus, ja sitä motivoi huomio nuoria auttamaan pyrkivän sosiaalityön olemuksellisesta kaksinaisuudesta: yhtäältä nuori tarvitsee tukea, mutta toisaalta tuki pitää sisällään kontrollin, joka ei itsestään selvästi edistä autonomisen toimijuuden kehittämistä vaan voi rajoittaa sitä. Laaja tutkimusaineisto koostuu muun muassa etsivässä työssä kohdattujen nuorten ja etsivää työtä tekevien haastatteluista. Printed Pages: 243.

Title: Sosiaalisesti kontrolloitu, hauraasti Autonominen

Author Name: Tarja Juvonen

Categories: Youth Research,

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2015

ISBN: 9525994821

ISBN 13: 9789525994827

Book Condition: New

Seller ID: 117449

Keywords: Sosiaalisesti kontrolloitu, hauraasti Autonominen Tarja Juvonen