Pitää pään kasassa Työttömyysaikana

By: Helena Huhta

Price: $61.00

Quantity: 500 available

Book Condition: New


"Pitää pään kasassa työttömyysaikana" on tutkimus työttömien nuorten liikunnasta. Tutkimusraportti käsittelee sitä, miten liikunnan harrastaminen muuttuu niin laadullisesti kuin määrällisesti nuoren jäätyä työttömäksi. Tutkimuksessa tarkastellaan muun muassa liikunnan merkityksiä työttömyyden kehystämässä elämäntilanteessa, liikuntaa edistäviä ja haittaavia tekijöitä, erilaisten liikuntapaikkojen käyttöä, nuorten tyytyväisyyttä liikuntamahdollisuuksiinsa ja heidän suhtautumistaan työttömyysalennuksiin. Samalla tuodaan esiin nuorten pohdintoja liikunnan harrastamisen ja syrjäytymisen yhteydestä. Aineistona tutkimuksessa on itsevalikoitunut verkkokysely, johon vastasi 789 iältään 18-29-vuotiasta työtöntä nuorta. Tutkimus tarjoaa sovellettavaa tietoa nuorten työttömien ja syrjäytymisvaarassa olevien nuorten kanssa työskenteleville, kuntien liikuntatoimille ja muille liikuntaa järjestäville tahoille, valtionhallinnolle ja kuntapäättäjille. Samalla jatketaan tutkimusperinnettä työttömyyden ja hyvinvoinnin yhteydestä, joka yhteiskunnallisesti polttavana kysymyksenä nousee esille taloudellisesti vaikeina aikoina. Printed Pages: 83.

Title: Pitää pään kasassa Työttömyysaikana

Author Name: Helena Huhta

Categories: Youth Research,

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2015

ISBN: 9525994856

ISBN 13: 9789525994858

Book Condition: New

Seller ID: 117450

Keywords: Pitää pään kasassa Työttömyysaikana Helena Huhta