Kuluttava Nuoruus

By: Toim. Minna Autio Petri Paju

Price: $73.00

Quantity: 500 available

Book Condition: New


iKuluttava nuoruus/i tarkastelee nuorten taloudellista tilannetta, elintapoja ja kulutuskultttuureja tilastojen, kuuden tieteellisen artikkelin sekä seitsemän asiantuntijapuheenvuoron voimin. Nuorta kuluttajaa lähestytään määrällisten, kuten tilasto- ja kyselyaineistojen sekä laadullisten, kuten kirjoitus- ja haastatteluaineistojen kautta. Teoksessa käsitellään vihreää kulutusta, velkaongelmia, talouden hallintaa, brändejä, kulttuurin kulutusta sekä sukupuolikäyttäytymisen “riskien maantiedettä”. Printed Pages: 163.

Title: Kuluttava Nuoruus

Author Name: Toim. Minna Autio Petri Paju

Categories: Youth Research,

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2005

ISBN: 9525464237

ISBN 13: 9789525464238

Book Condition: New

Seller ID: 117471

Keywords: Kuluttava Nuoruus Toim. Minna Autio Petri Paju