Author:Adolf Iwar Arwidsson

Sort

Showing 1-1 of 1

Svenska fornsånger 3

By: Adolf Iwar Arwidsson

Price: $127.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2015

Seller ID: 115438

ISBN: 9515832918

Condition: New


Svenska fornsånger utkom i tre delar 1834-1842. Verket har ansetts vara den första vetenskapliga visutgåvan i Sverige och den har blivit ett standardverk inom nordisk folklore- och visforskning. Den tredje delen, som upptar sånglekar, barnvisor, lekar och ramsor, har betrakts som ett pionjärarbete; den är den första samlingen småvisor av det här slaget som givits ut i tryck. Printed Pages: 562. View more info