Author:Anne Puuronen

Sort

Showing 1-5 of 5

Savuton Tuki

By: Anne Puuronen

Price: $80.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2017

Seller ID: 117427

ISBN: 9527175267

Condition: New


Tupakkatuotteet ovat Suomessa suurin yksittäinen elintapoihin liittyvä terveysriski. Päihteiden käytössä tapahtuneista muutoksista huolimatta tupakointi on edelleen merkittävä ongelma myös nuorten keskuudessa. Tukea tarvitsevien nuorten kanssa toimivilla kohdennetun nuorisotyön tekijöillä on erinomaiset mahdollisuudet tehdä tästä havaintoja ja myös auttaa tupakan ja päihteiden käytön vähentämisessä. Savuton tuki julkaisussa tarkastellaan Suomen Syöpäyhdistyksen osallistavan tupakkatyön kehittämishanketta etsiva¨ssa¨ nuorisotyo¨ssa¨ ja nuorten tyo¨pajoilla. Järje... View more info

Ei pala, palaa, ei pala...

By: Anne Puuronen

Price: $20.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2012

Seller ID: 117439

ISBN: 9525994120

Condition: New


Kirja kertoo tupakkavalistuksen ja nuorten tupakoimista koskevien valintatilanteiden kohtaamisista. Tupakkavalistuksen vaikuttavuutta arvioidaan kirjassa nuorten valistusmuistojen kautta. Tarkasteltavana ovat myös koulujen ja oppilaitosten mielipideilmapiirit ja ammatilliset käsitykset nuorten tupakoimattomuuden edistämisen yhtenä osatekijänä. Kirjan aineistoina ovat kysely nuorten valistusmuistoista, otokset erilaisista valistusmateriaaleista ja eri toimialojen tupakkavalistusasiantuntijoiden haastattelut. Printed Pages: 242. View more info

Etsivän Katse: Etsivä nuorisotyö ammattina ja ammattialan kehittäminen-näkökulmia käytännön työstä

By: Anne Puuronen

Price: $61.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2014

Seller ID: 117441

ISBN: 9525994481

Condition: New


Teos kertoo monipuolisesti etsivän nuorisotyön käytännöistä joiden keskiössä on tuen tarpeessa olevan nuoren kanssa tehtävä kohtaamistyö. Alan kehittämisen kannalta tarkastellaan etsivän nuorisotyön suhdetta koulu- ja oppilaitosyhteistyöhön, perhetyöhön ja nuorisoterveyden kysymyksiin. Tarkastelun lähtökohtana ovat etsivää nuorisotyötä tekevien haastattelut ja heidän omaa työtään koskevat pohdintansa. Teos on puheenvuoro nuorisotyön tutkimukseen, kehittämiseen ja koulutukseen. Tarkoituksena on myös esitellä perustellusti näkemys, jonka mukaan nuorisolähtöisen... View more info

Rasvan Tyttäret

By: Anne Puuronen

Price: $73.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2004

Seller ID: 117455

ISBN: 9525464113

Condition: New


Kirjassa keskustellaan anoreksiasta yhteiskuntasuhteena. Se tarkastelee anoreksiamerkityksiä ja niiden sosiokulttuurista dialogisuutta ajan suomalaisessa yhteiskunnassa. Minkälaisesta suhteesta omaan terveyteen ja minkälaisesta osallisuudesta yhteiskunnalliseen elämään anorektisuus kertoo? Kirja vastaa, että anorektinen yhteiskuntasuhde kertoo liian hyvin omaksutusta terveydenlukutaidosta sekä yhteiskunnallisiin normeihin ja arvoihin liian sitoutuneesta sosiaalistumisesta. Teos on yhteiskunnallinen puheenvuoro, joka kyseenalaistaa nyky-yhteiskunnan suorituskeskeisen ja ihannoidun terve... View more info

Terveystaju: Nuoret, politiikka ja käytäntö

By: Toim. Anne Puuronen

Price: $77.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2006

Seller ID: 117472

ISBN: 9525464245

Condition: New


Teoksessa käydään ajankohtaista keskustelua siitä, kuinka nuoret määrittelevät terveyskäyttäytymistään omista lähtökohdistaan. Lisäksi artikkeleissa pohditaan, kuinka nuoria opastetaan terveyteen ja minkälaista tuo opastus on luonteeltaan. Eri tieteenalojen tutkijat tarkastelevat suomalaisen terveyskasvatuksen kehittämishaasteita käyttäen esimerkkeinä yhtäältä nykynuorten tekemiä terveysvalintoja ja toisaalta heihin kohdentuvaa terveysinformaatiota ja terveyspalveluita. Puheenaiheiksi nousevat nuorten liikuntakulttuurit ja urheiluseuratoiminta, nuorten salattu masennus, ... View more info