Author:Antti Kivijärvi

Sort

Showing 1-2 of 2

Etnisyyden merkityksiä nuorten Vertaissuhteissa

By: Antti Kivijärvi

Price: $85.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2015

Seller ID: 117448

ISBN: 9525994791

Condition: New


Yhteiskuntatieteissä etnisyyttä pidetään sukupuolen, luokan ja iän ohella keskeisenä ihmisten välistä sosiaalisuutta ohjaavana kategoriana. Antti Kivijärvi tutkii väitöskirjassaan erityisesti etnisyyden saamia merkityksiä nuorten vertaissuhteissa eri puolilla Suomea nuorisotyön konteksteissa. Tutkimuksessa perehdytään yhtäältä etnisyyden merkityksiin nuorten vuorovaikutusta kehystävinä erontekoina ja toisekseen näiden erontekojen seurauksiin maahanmuuttajataustaisten nuorten näkökulmasta. Suomea voidaan pitää uutena eurooppalaisena maahanmuuttomaana, jossa etnisyyteen ... View more info

Lapset ja nuoret muuttoliikkeessä

By: Toim. Antti Kivijärvi

Price: $80.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2016

Seller ID: 117426

ISBN: 9527175186

Condition: New


Muuttoliike määrittää nykymaailmaa vahvasti, ja se koskettaa myös yhä useampien lasten ja nuorten elämää. Vuoden 2016 Nuorten elinolot -vuosikirjassa tarkastellaan monitieteisesti lasten ja nuorten kokemuksia ja asemaa liikkumisen värittämässä maailmassa. Muuttoliikkeen teemaa lähestytään muun muassa monipaikkaisuuden, ylirajaisuuden ja syrjäseutujen näkökulmista. Läpi teoksen pohditaan liikkumisen yhteyksiä lasten ja nuorten sukupolvisuhteisiin, elämänkulkuihin ja identiteetteihin. Lapset ja nuoret muuttoliikkeessä –teos koostuu tilasto-osiosta ja kymmenestä tieteel... View more info