Author:Antti Kolehmainen

Sort

Showing 1-1 of 1

Sopimus ja kuolinpesän Hallinto

By: Antti Kolehmainen

Price: $212.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2006

Seller ID: 116049

ISBN: 9518553106

Condition: New


PoD-kirja Kuolinpesien osakashallinnossa pesän osakkaat voivat täydentää jäämistöoikeudellista sääntelyä keskinäisillä sopimuksilla. Tällöin osakkaille voi kuitenkin jäädä epäselväksi, millaisia oikeuksia ja velvollisuuksia heillä on ja kuka saa tehdä päätöksiä pesän puolesta. Osakkaat voivat myös sopia, että vain joku heistä edustaa kuolinpesää tehtäessä sopimuksia ulkopuolisten kanssa. Näissä tilanteissa voi jäädä tulkinnanvaraiseksi, onko pesän puolesta toimineella osakkaalla lopulta ollut oikeus edustaa kuolinpesää ja saako hänen kanssaan asioinut ... View more info