Author:Arto Kuorikoski

Sort

Showing 1-2 of 2

Uskon tilat ja Kuvat: Moderni suomalainen kirkkoarkkitehtuuri ja -Taide

By: Arto Kuorikoski

Price: $220.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2008

Seller ID: 114213

ISBN: 9529791747

Condition: New


Modernin kirkkoarkkitehtuurin merkkiteokset ovat keskeinen osa kansallista kulttuuriperintöämme, mutta kuinka ne ovat syntyneet, kuinka ne koetaan tänään? Näiden kirkollisten monumenttien lisäksi kirjassa tuodaan esille kohteita, jotka ovat kiinnostavia muiden muassa paikallisten kiistojen ja poliittisten tapahtumien vuoksi. Modernin taiteen jännitteistä suhdetta uskontoon tarkastellaan kirjassa taidekilpailujen ja teoreettisten kysymysten lisäksi myös kansainvälisestä näkökulmasta. Kirkkotaiteesta muodostui varsinkin modernismin huippukaudella eräänlainen kuriositeetti, mutta... View more info

Toiseuden elementtejä

By: Arto Kuorikoski

Price: $79.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2004

Seller ID: 115943

ISBN: 9529791534

Condition: New


Tutkimuksessa tarkastellaan taiteen ja arkkitehtuurin toiseutta uskonnollisessa kontekstissa. Kysymystä lähestytään Theodor W. Adornon ei-identtisen käsitteen avulla. Adornon ajattelu tarjoaa kiinnostavan näkökulman sekä taiteen sisäiseen että sen yhteiskunnalliseen merkitykseen. Teoksessa valotetaan Adornon ajattelua historiallisesti saksalaisen idealismin sekä eräiden sen kriitikoiden avulla sekä tarkastellaan Adornon objektipainotteisen ajattelun merkitystä taiteen tulkinnalle. Adornon ajattelua suhteutetaan myös eräisiin moderneihin kuvateologeihin. Printed Pages: 230. View more info