Author:D.V. Bubrih

Sort

Showing 1-1 of 1

Karjalan kielen Murrekartasto

By: D.V. Bubrih

Price: $197.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 1997

Seller ID: 116356

ISBN: 9525150054

Condition: New


D. V. Bubrih (1890–1949) oli huomattava venäläinen suomalais-ugrilaisten kielten tutkija, joka oli mukana kehittämässä kirjakieliä useille suomalais-ugrilaisille kansoille. Hänen työnsä perustui kenttätöistä saatuihin tietoihin. Karjalan kielen murrekartaston aineisto on kerätty kyselysarjan avulla, ja se kuvaa karjalan kielen fonetiikan, morfologian, syntaksin ja sanaston piirteitä. Karjalan tasavallan alueen aineisto on koottu 1930-luvulla ja Tverin karjalan alueen aineisto muutama vuosikymmen myöhemmin. Kartaston laatiminen aloitettiin 1946. Bubrihin kuoltua työtä jatkoi ... View more info