Author:Harry Lönnroth

Sort

Showing 1-4 of 4

Ekenäs stads dombok 1678-1695 I: Rättsfilologisk studie av en 1600-Talshandskrift

By: Harry Lönnroth

Price: $75.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2007

Seller ID: 115709

ISBN: 9516533515

Condition: New


Domböcker är de viktigaste sammanhängande källorna till Finlands historia under 1600-talet. De belyser på ett mångsidigt sätt livet och människorna på det lokala planet men också i ett riksperspektiv. I den första delen av sin doktorsavhandling redogör Harry Lönnroth för Ekenäs stads dombok 1678–1695 i ett rättsfilologiskt perspektiv. Boken innehåller dels en textfilologisk analys av den renoverade domboken, dels en editionsfilologisk introduktion till den vetenskapliga utgåva som ingår i avhandlingens andra del. Printed Pages: 200. View more info

Ekenäs stads dombok 1678-1695 II: Filologisk utgåva med kommentar och Register

By: Harry Lönnroth

Price: $112.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2007

Seller ID: 115710

ISBN: 9516533523

Condition: New


Den andra delen av Harry Lönnroths doktorsavhandling är en filologisk utgåva av Ekenäs stads dombok 1678–1695. Utgåvan är försedd med kommentar och register över personer, orter, saker och mål. Utgåvans huvudsakliga målgrupper är filologer, historiker och lingvister men den vänder sig också till alla andra som är intresserade av 1600-talets historia i Finland. Printed Pages: 496. View more info

Eerikinkronikka

By: Suom. Harry Lönnroth

Price: $131.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2013

Seller ID: 115501

ISBN: 9522224456

Condition: New


Totta ja sepitettä yhdistelevä Eerikinkronikka on maailmankirjallisuutta parhaimmillaan: se kuvaa poliittista juonittelua ja kuninkaallisia veljesriitoja, sotaa ja rauhaa, jaloja ritareita ja kauniita neitoja. Keskushenkilönä on herttua Eerik Maununpoika ja tärkeänä juoniaiheena tämän valtataistelu veljeään vastaan. Kronikka on laadittu 1300-luvulla, ja se on Ruotsin historian vanhimpia kertovia lähteitä. Mukana on myös Suomen keskiajan merkkitapauksia, kuten Birger-jaarlin ristiretki ja Hämeen linnan rakentaminen. Teoksen johdantoluku perehdyttää lukijan Eerikinkronikan histo... View more info

Tampere kieliyhteisönä

By: Toim. Harry Lönnroth

Price: $121.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2009

Seller ID: 116265

ISBN: 9522221198

Condition: New


Teos käsittelee Tampereen monikielisyyttä ennen ja nyt. Tamperelaisen kieliyhteisön monikielisyys liittyy ennen kaikkea kaupungin teolliseen historiaan; teollisuuden myötä kaupunkiin saapui teollisuusasiantuntijoita muun muassa Ruotsista, Saksasta ja Englannista. Kirja kuvaa suomen kielen eri muotojen ja suomenkielisen kadunnimistön lisäksi kolmen vanhan kielivähemmistön – ruotsin-, venäjän- ja saksankielisen – vaikutusta Tampereella. Printed Pages: 256. View more info