Author:Henrik Impola

Sort

Showing 1-1 of 1

Frälset och dess rusttjänst i Finland på 1500-Talet

By: Henrik Impola

Price: $40.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2011

Seller ID: 115296

ISBN: 9525130150

Condition: New


Ett biografiskt samlingsverk över de 762 frälsemän och 82 frälsekvinnor som nämns i frälserusttjänstlängderna och rytteriets mönstringsrullor från tiden 1537–1602. Cirka 130 män och 12 kvinnor är okända i den historiska och genealogiska litteraturen, 75 män och 10 kvinnor även i andra otryckta källor. De korta biografierna belyser inte endast det finska 1500-talsfrälsets rusttjänst utan även dess sammansättning, familjeförhållanden och jordegendom. Man får en inblick i den spännande utgallringsprocess som ledde till frälsets förvandling till ett slutet riksstånd, a... View more info