Author:Henrika Zilliacus-Tikkanen

Sort

Showing 1-2 of 2

När Könet började Skriva

By: Henrika Zilliacus-Tikkanen

Price: $76.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2005

Seller ID: 115758

ISBN: 951653337X

Condition: New


Boken presenterar tretton kvinnor som var aktiva inom pressen under 1800-talet, fr.o.m. Fredrika Runeberg, som redigerade Helsingfors Morgonblad på 1830-talet, till författaren och debattören Minna Canth, den första kvinnliga chefredaktören för en dagstidning Maria Ramstedt och utrikesredaktören och politikern Tekla Hultin. I en matrikel nämns ytterligare närmare 80 kvinnor som skrivit artiklar i dagspress och periodisk press före år 1900. För var och en av de presenterade tretton kvinnorna ingår en artikel som de skrivit. Printed Pages: 191. View more info

När Könet började skriva. Kvinnor i finländsk press 1771-1900

By: Henrika Zilliacus-Tikkanen

Price: $77.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2005

Seller ID: 116522

ISBN: 951653337X

Condition: New


Boken presenterar tretton kvinnor som var aktiva inom pressen under 1800-talet, fr.o.m. Fredrika Runeberg, som redigerade Helsingfors Morgonblad på 1830-talet, till författaren och debattören Minna Canth, den första kvinnliga chefredaktören för en dagstidning Maria Ramstedt och utrikesredaktören och politikern Tekla Hultin. I en matrikel nämns ytterligare närmare 80 kvinnor som skrivit artiklar i dagspress och periodisk press före år 1900. För var och en av de presenterade tretton kvinnorna ingår en artikel som de skrivit. Printed Pages: 191. View more info