Author:Henry M. Ericsson

Sort

Showing 1-1 of 1

Män med Visioner

By: Henry M. Ericsson

Price: $111.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2005

Seller ID: 117170

ISBN: 9529191545

Condition: New


I det femte bandet av finlandssvenska tekniker skildras 12 innovatörers verksamhet till fromma för finländsk teknik. Starkt företrädda skeden är första världskriget med sin kortvariga boom på krigsmaterial, 20-talets lågkonjunktur med nollställd rysk marknad samt 30-talets upphämtning och välstånd. Behovet att ta fram ersättande produkter under 40-talets krigsår är ett centralt tema, liksom trycket att fullgöra de efterkrigstida skadeståndsleveranserna. Perspektivet tonar ut i olympiaårets 1952 växande framtidsoptimism. Printed Pages: 225. View more info