Author:Ildikó Lehtinen

Sort

Showing 1-3 of 3

From Volga to Siberia

By: Ildikó Lehtinen

Price: $109.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2012

Seller ID: 116566

ISBN: 9522223468

Condition: New


From Volga to Siberia tells about the recent history, current state and national identity of the Khanty, Mari, Komi and Udmurt peoples in present-day Russia. The Finno-Ugric peoples of Russia live as minority groups under the pressures of industrialisation, urbanisation and globalisation. Their own language and culture are under threat. In the countryside it is still possible to see the sacrificial feasts of the Mari people, traditional folk costumes and customs dating back to ancient times. Printed Pages: 190. View more info

Marien Mekot

By: Ildikó Lehtinen

Price: $200.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 1999

Seller ID: 117061

ISBN: 9525150240

Condition: New


Puku vastaa ihmistä alituisesti askarruttavaan peruskysymykseen, "kuka minä olen". Puku on kulttuurin tuote, ja siihen vaikuttavat yhteiskunnallis-poliittiset sekä taloudelliset muutokset. Suomalais-ugrilaisia kieliä puhuvista kansoista marilaiset, mordvalaiset ja udmurtit käyttävät vielä paikoitellen värikylläistä kansanpukua. Kirjassa selvitetään, miksi kansanpukua käytetään yhä urbanisoituvassa ja teollistuvassa maailmassa ja mitä ne kuvastavat käyttäjän kannalta ja miksi ja miten pukuja on muutettu viimeisen sadan vuoden aikana. Aineisto käsittää Suomen kans... View more info

Volgan mutkasta Siperiaan

By: Toim. Ildikó Lehtinen

Price: $184.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2012

Seller ID: 116552

ISBN: 952222345X

Condition: New


Teos kertoo hantien, marien, komien ja udmurttien lähihistoriasta, nykytilasta ja kansallisesta identiteetistä tämän päivän Venäjällä. Kielisukulaisemme elävät vähemmistöinä teollistumisen, kaupungistumisen ja globalisaation paineissa. Oma kieli ja kulttuuri ovat uhanalaisia. Maaseudulla voi vielä nähdä marilaisten uhrijuhlia, perinteisiä kansanpukuja ja muinaisilta ajolta perittyjä tapoja. Printed Pages: 190. View more info