Author:Kari Alenius

Sort

Showing 1-8 of 8

The Barents and The Baltic Sea Region

By: Kari Alenius

Price: $220.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2017

Seller ID: 114736

ISBN: 9529888600

Condition: New


This book is based on the papers presented in the The Barents and the Baltic Sea region: contacts, influences and social change symposium that took place at the University of Oulu on December 10th-11th, 2015. It was an international event organized by the Department of History and Transcultural Encounters Research Center (TCERC). The symposium continued series of researcher meetings at the University of Oulu. These contribute to Arctic and Nordic research, both of which belong to the university’s focal areas. The symposium focuses on cultural, economic, political, religious, social and other... View more info

Unselfishly for Peace and Justice-and against Evil: The Rhetoric of the Great Powers in the UN Security Council, 1946-1956

By: Kari Alenius

Price: $110.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2014

Seller ID: 115466

ISBN: 9529888546

Condition: New


This study examines the rhetoric used by the great powers in the United Nations Security Council in the context of the international crises that occurred between 1946 and 1956. The topic is an important one, in that, first and foremost, the arguments the great powers presented to the public in the context of various international crises represent integral parts of those powers political agendas. Thus these arguments warrant a fundamental assessment. Additionally, the United Nations Security Council, which became functional in early 1946, represented the most central and enduring forum for deba... View more info

Itämeren itälaidalla III: On the Eastern Edge of the Baltic Sea III

By: Kari Alenius

Price: $180.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2012

Seller ID: 115518

ISBN: 952988849X

Condition: New


Oulun yliopistossa järjestettiin 1.12.?2.12.2011 kansainvälinen symposiumi, jonka teemana oli vallankäyttö Suomen ja Baltian historiassa. Vallankäyttöä voidaan tarkastella monista eri näkökulmista, mistä symposiumissa pidetyt esitelmät antavat hyvän todistuksen. Kaikilla esitelmillä ja artikkeleilla on yhteinen nimittäjä: kaikissa analysoidaan, miten ja miksi vallankäyttö on juuri tietyllä tavalla vaikuttanut ihmisyhteisöjen välisiin ja sisäisiin suhteisiin Itämeren piirin itäisen puoliskon ? Fenno-Baltian ? historiassa. Teoksen ensimmäinen osa koostuu artikkeleista, jo... View more info

Imagology and Cross-cultural Encounters in History

By: Kari Alenius

Price: $98.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2008

Seller ID: 115657

ISBN: 9529888368

Condition: New


The themes of the Conference on Imagology and Cross-cultural Encounters in History included national and international symbols, persons and groups of people, but also images, as explaining factors in political and economic decision-making. Secondly, the conference examined interaction between cultures, because it has always been apparent how difficult it is to understand others and dissimilarity. The purpose of the conference was to shed light on these problems through examples from different ages, which provide an additional perspective in examining corresponding phenomena today. Printed Page... View more info

Ajan ihanteiden ja historian rasitteiden Ristipaineissa

By: Kari Alenius

Price: $38.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2003

Seller ID: 115930

ISBN: 9529888201

Condition: New


Teos on laajaan, aikaisemmin suurelta osin hyödyntämättömään alkuperäisaineistoon pohjautuva, kattava perusselvitys Viron etnisistä suhteista vuosina 1918–1925. Etnisten suhteiden kokonaistilanteen lisäksi teoksessa on selvitetty myös yksityiskohtaisemmin virolaisten suhdetta kuhunkin Viron tärkeimmistä vähemmistöistä: saksalaisiin, venäläisiin, ruotsalaisiin, latvialaisiin, juutalaisiin ja suomalaisiin. Printed Pages: 411. View more info

Ajan ihanteiden ja historian rasitteiden Ristipaineissa: Viron etniset suhteet vuosina 1918-1925

By: Kari Alenius

Price: $38.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2003

Seller ID: 115964

ISBN: 9529888201

Condition: New


Teos on laajaan, aikaisemmin suurelta osin hyödyntämättömään alkuperäisaineistoon pohjautuva, kattava perusselvitys Viron etnisistä suhteista vuosina 1918–1925. Etnisten suhteiden kokonaistilanteen lisäksi teoksessa on selvitetty myös yksityiskohtaisemmin virolaisten suhdetta kuhunkin Viron tärkeimmistä vähemmistöistä: saksalaisiin, venäläisiin, ruotsalaisiin, latvialaisiin, juutalaisiin ja suomalaisiin. Printed Pages: 411. View more info

Itämeren Itälaidalla: Näkökulmia identiteetin ja yhteistyön Historiaan

By: Toim. Kari Alenius

Price: $37.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2006

Seller ID: 115733

ISBN: 9529888279

Condition: New


Oulun yliopistossa joulukuussa 2005 järjestetyn tutkijaseminaarin tutkimusaiheet jakaantuvat neljään alakokonaisuuteen. Yhden ryhmän aiheiden painopiste on Suomen ja Baltian maiden kulttuuripiirteiden ja identiteetin tutkimisessa. Toinen painopistealue liittyy Suomen ja Baltian maiden keskinäiseen yhteistyöhön ja alueen sisäiset rajat ylittäviin ammatillisiin kysymyksiin. Kolmas aihealue ovat sotilaalliseen historiaan liittyvät aiheet. Neljäs ryhmä koostuu koko tutkimuskenttää ja kaikkia näkökulmia läpileikkaavista historiografisista ja tutkimuksen nykytilaa luotaavista artikk... View more info

Transcultural Encounters

By: Toim. Kari Alenius

Price: $114.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2015

Seller ID: 117303

ISBN: 9529888589

Condition: New


The book is based on the papers presented in the "Transcultural Encounters Symposium" that took place at the University of Oulu on December 12th?13th, 2013. It was the first international event organized by the new Transcultural Encounters research community, which was established in 2012 in the Faculty of Humanities at the same university. It convened nine research groups to the crossroads of history, archeology, cultural anthropology, literary research, cultural research, Sámi studies, language research, and socio-linguistics. Printed Pages: 287. View more info