Author:Karmela Liebkind

Sort

Showing 1-1 of 1

Räcker det med svenskan?

By: Karmela Liebkind

Price: $129.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2006

Seller ID: 116568

ISBN: 9515831288

Condition: New


I Räcker det med svenskan? granskas de finlandssvenska föreningarnas och organisationernas problem och möjligheter utgående från intervjuer och enkäter. Utvecklingen på det finlandssvenska organisationsfältet presenteras genom en studie av registrerade föreningar under de fyrtio senaste åren. Frågan “Räcker det med svenskan?” är intressant även ur utbildningssynvinkel. Har språket någon betydelse när tvåspråkiga studenter söker studieplats vid yrkeshögskolor och universitet? Printed Pages: 332. View more info