Author:Leena Suurpää

Sort

Showing 1-1 of 1

Erilaisuuden Hierarkiat

By: Leena Suurpää

Price: $85.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2002

Seller ID: 117458

ISBN: 9525464008

Condition: New


Kirjassa tarkastellaan maahanmuuttajia koskevia käsitystapoja 1990-luvun lopun suomalaisessa yhteiskunnassa. Kirjassa kuvataan ryhmään kuulumisen ja erottautumisen jännitettä etenkin kun kyseessä ovat nuorten suhteet maahanmuuttajiin ja suomalaisuuteen. Aihetta lähestytään myös laajemmasta yhteiskunnallisesta näkökulmasta, kunnallisten maahanmuuttajien kotouttamisohjelmien kautta. Printed Pages: 261. View more info