Author:Magnus Von. Wright

Sort

Showing 1-4 of 4

Dagbok 1850-1862

By: Magnus Von Wright

Price: $175.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2001

Seller ID: 114324

ISBN: 9515830605

Condition: New


Konstnärsbröderna Magnus, Wilhelm och Ferdinand von Wright kan på ett nordiskt plan med fog anses vara sin tids främsta inom fågel- och naturmåleriet, och de står sig väl i jämförelse med samtidens främsta europeiska och amerikanska konstnärer. Bröderna von Wright var banbrytande både för konstlivet och ornitologin i Finland. Svenska litteratursällskapets utgåva med bröderna von Wrights dagböcker omspänner större delen av 1800-talet. De fyra första delarna av sviten omfattar Magnus von Wrights dagböcker åren 1824–1862. Printed Pages: 496. View more info

Dagbok 1863-1868

By: Magnus Von Wright

Price: $175.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2004

Seller ID: 114325

ISBN: 9515830850

Condition: New


Den femte delen av utgåvan med brödernas dagböcker omfattar Magnus von Wrights dagboksanteckningar från 1863 fram till hans död 1868. Volymen innehåller också ornitologiska anteckningar av Magnus von Wright och en förteckning över hans oljemålningar 1860–1868. Dagböckerna utges kompletta med originaltexten återgiven ord för ord utan strykningar. Illustrationerna är i huvudsak mindre kända bilder. Printed Pages: 493. View more info

Dagbok 1841-1849

By: Magnus Von Wright

Price: $170.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 1999

Seller ID: 114327

ISBN: 9515830478

Condition: New


Printed Pages: 431. View more info

Dagböcker. Register

By: Magnus Von. Wright

Price: $61.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2010

Seller ID: 114276

ISBN: 9515831385

Condition: New


Konstnärsbröderna von Wrights dagböcker har utkommit i sex volymer, av vilka de fem första innehåller den äldste brodern Magnus och den sjätte de två yngre bröderna Wilhelms och Ferdinands dagböcker. Denna sjunde volym innehåller gemensamma register till samtliga sex dagboksvolymer: personregister, ortnamnsregister, register över världsliga samlingsplatser, byggnader, transport, föreningar, sällskap och publikationer samt artregister över fåglar, däggdjur, fiskar, grod- och kräldjur, insekter, övriga ryggradslösa djur och växter. Dessutom ingår här släkttavlor och en f... View more info