Author:Marja Etelämäki

Sort

Showing 1-1 of 1

Toiminta ja Tarkoite

By: Marja Etelämäki

Price: $102.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2006

Seller ID: 116309

ISBN: 9517468679

Condition: New


Teoksessa keskeisenä tutkimuskohteena on demonstratiivipronomini tämä, jonka rinnalla tarkastellaan myös pronomineja tuo ja se. Tutkimus osoittaa, miten demonstratiivipronomineilla ohjataan tarkoitteiden tulkintaa keskustelutilanteessa. Ajatuksena on, että kielen toimintaluonne ilmentyy demonstratiivien merkityksessä. Lisäksi tutkimus esittää uudenlaisen ajatuksen siitä, millä tavoin demonstratiivipronomineilla voidaan jäsentää spatiaalista kontekstia. Printed Pages: 211. View more info