Author:Marja Peltola

Sort

Showing 1-1 of 1

Ääniä ja Aänettömyyttä Palvelukentillä

By: Marja Peltola

Price: $35.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2017

Seller ID: 117430

ISBN: 9527175291

Condition: New


Lasten ja nuorten osallisuus on haaste, joka tunnistetaan palvelukentillä yhä paremmin. Heidän mielipiteidensä kuunteleminen ja huomiointi on kaikkien viranomaisten velvollisuus. Käytännössä tämä oikeus tulla kuulluksi palveluiden piirissä toteutuu Suomessa kuitenkin vaihtelevasti. Ääniä ja äänettömyyttä palvelukentillä kokoaa yhteen lasten ja nuorten palvelukokemuksia koskevaa tutkimusperusteista tietoa ja tarkastelee sitä osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja kohtaamisen näkökulmista käsin. Katsausta varten on käyty läpi 224 vuosina 2000–2016 julkaistua tutkimusta ja ... View more info