Author:Nordenskiöld-Samfundet

Sort

Showing 1-3 of 3

Nordenskiöld-Samfundets: Tidskrift 66

By: Nordenskiöld-Samfundet

Price: $80.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2006

Seller ID: 114418

Condition: New


Artiklar: iIlpo Haahtela/i, Med R / V Aranda i Nordenskiölds kölvatten till Svalbard sommaren 1957; iFranciska Sundholm Leif Rantala/i, Kapten David Julius Sjöstrand, deltagare i Kolaexpeditionen 1887; iKjell Andersson/i, Nationalromantiken, den finlandssvenska samlingsrörelsen och skärgården; iRalf Carlsson/i, Några reflektioner kring en resa till Rumänien. Printed Pages: 101. View more info

Nordenskiöld-Samfundets: Tidskrift 67

By: Nordenskiöld-Samfundet

Price: $75.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2007

Seller ID: 114420

Condition: New


Artiklar: iTuomo Wallenius/i, Att plocka mammutben – en finländsk expeditions erfarenheter från mellersta Sibirien; iUlla Ehrensvärd/i, Nyenskans, svenskarnas stad vid Neva. En kartläggning; iYrjö Vasari/i, Björkens historia i Östfennoskandien; iKjell Andersson/i, Landsbygdens nya näringar – grunden för en ny landsbygd? View more info

Nordenskiöld-Samfundets: Tidskrift 64

By: Nordenskiöld-Samfundet

Price: $75.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2005

Seller ID: 114434

Condition: New


Artiklar: Håkan Eklund, Naturexkursion till taigaskog och skärgård i Vitahavskarelen; Heinz-Rudolf Voigt, Kustvattenfiskens kvicksilverbelastning och kondition; Ralf Carlsson, Drumlinbebyggelse på Åland; Carl-Adam Hæggström, Landsvägskanterna – tillflyktsplatser för ängsfloran; Ralf Carlsson, Under jorden döljer sig det förflutna: skalgruvsavlagringarna berättar. Printed Pages: 98. View more info