Author:Päätoim. Iiris Ruoho

Sort

Showing 1-3 of 3

Media viestintä

By: Päätoim. Iiris Ruoho

Price: $154.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2015

Seller ID: 116505

Condition: New


Sis. artikkelit: iJanne Seppänen/i, Valokuva, materiaalisuus, representaatio; iMarko Ampuja, Juha Koivisto Esa Väliverronen/i, Medioituminen: iskusana, analyyttinen työkalu vai uusi paradigma; iArja Turunen/i, Naistenlehdet Suomessa 1880-luvulta 1930-luvulle; iTarmo Malmberg/i, Teoreettinen tutkimus joukkoviestintä- ja mediatieteen intellektuaalisena tyylinä; iAnu Kantola Lotta Lounasmeri/i, Viestinnän ammattilaiset promootioyhteiskunnassa: aktivisteja ja ajatusjohtajia; iOlli Seuri/i, Historian jokapäiväinen virta sanomalehdessä; iJaana Hujanen/i, Toimittajien rajankäyntejä ammatti... View more info

Media and viestintä

By: Päätoim. Iiris Ruoho

Price: $154.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2016

Seller ID: 116506

Condition: New


Sisältää mm. artikkelit: Timo Harjuniemi, Juha Herkman & Markus Ojala, Eurokriisin politisoituminen suomalaisissa sanomalehdissä; Laura Ahva & Mervi Pantti, Amatöörikuvien läheisyys kriisiuutisissa toimittajien ja yleisön tulkitsemina; Pekka Mertala, Kolmas tila suhteisuuden näyttämönä – mediaviitteet ja läheisten nimet yhteisöllisyyden osoittajina esiopetusikäisten lasten luovassa kirjoittamisessa; Heidi Keinonen, Televisio- ja tuotantoyhtiöiden haasteet ja mahdollisuudet monimediaalisessa ympäristössä; Juha Herkman, Pelkkää retoriikkaa? Populismin kehykset Helsingin Sa... View more info

Media viestintä 3-4/2013

By: Päätoim. Iiris Ruoho

Price: $45.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2013

Seller ID: 116517

Condition: New


Sis. artikkelit: iEsa Väliverronen/i, Ajan hallinta ja tiivistyminen journalismissa; iSatu Venäläinen/i, Väkivallan sukupuoli iltapäivälehdissä; iHeini Kähkönen/i, Siltoja ja raja-aitoja. Venäläiskuva paikallisjournalismissa Etelä-Karjalassa; iEija Poteri/i, Bibliometriikkaa viestintätieteilijöille? iMatti Virtanen/i, Tutkimuksen ja median välissä; iKaarle Nordenstreng Ullamaija Kivikuru/i, Akateeminen ajankuva 1950-luvun jälkeen. Millaisessa ympäristössä Pertti Hemánus ja Osmo A Wiio vaikuttivat? iTarmo Malmberg/i, Pertti Hemánus ja suomalaisen tiedotusopin käänteet 19... View more info