Author:Päätoim. Jaana Vuori

Sort

Showing 1-6 of 6

Naistutkimus-Kvinnoforskning 1/2012

By: Päätoim. Jaana Vuori

Price: $57.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2012

Seller ID: 117403

Condition: New


Sis. seuraavat artikkelit ja lektiot:Ilmari Leppihalme, Anu Kaipaisen Utuiset neulat kätkettynä feminiinisenä taiteilijaromaanina; Sirpa Kokko, Käsin tehty sukupuoli. Käsitöiden feminiinisten ja maskuliinisten käytäntöjen oppiminen luokanopettajaksi opiskelevien naisten ja miesten muistoissa; Terhi Nevalainen & Aino Tormulainen, Naiset jotka haluavat kaiken. Keskustelua postfeministisestä kulttuuri-ilmiöstä; Elina Vaahtera, Vammaisuuden tutkimuksesta kriittiseen kyvykkyyksien tutkimukseen. Lektiot. Tuija Koivunen, Sukupuoli yhteyskeskustyössä; Salome Tuomaala, Keskeytyksiä eläm... View more info

Naistutkimus-Kvinnoforskning 2/2012

By: Päätoim. Jaana Vuori

Price: $57.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2012

Seller ID: 117404

Condition: New


Sis. seuraavat artikkelit ja lektiot:Satu Venäläinen, Viaton uhri vai vahva nainen? Väkivallan uhreina olleiden naisten sukupuolistunut identiteetti väkivaltakertomuksissa; Anu Salmela, Hysteerinen, turmeltunut, langennnut? Naisen itsetuhon teema Minna Canthin myöhäistuotannon sukupuoliteknologiana; Anne Soronen, Muuttuvat kodit sukupuolineuvottelun areenoina; Hanna Ylöstalo, Tasa-arvon monet merkitykset. Printed Pages: 72. View more info

Naistutkimus-Kvinnoforskning 3/2012

By: Päätoim. Jaana Vuori

Price: $57.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2012

Seller ID: 117405

Condition: New


Sis. seuraavat artikkelit ja lektiot:Maiju Parviainen, "Pane parisuhteesi paremmaksi". Seksivälinemainoksien sukupuolitetut ja heteroseksualisoidut seksikäytännöt; Marika Haataja, Fantasioita halusta; Riikka Taavetti, Kohti sosialistista feminismiä. Marxist-feministerna -ryhmä 1974?1978; Emmi Vähäpassi, Mediakohu synnyttävistä miehistä ja figuraation politiikka; Jemima Repo, "Gender" biopolitiikkana; Katariina Mäkinen, Kapitalismi ja sukupuoli leikkaavat itsen markkinoinnin käytännöissä. Printed Pages: 80. View more info

Naistutkimus-Kvinnoforskning 4/2012

By: Päätoim. Jaana Vuori

Price: $57.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2013

Seller ID: 117406

Condition: New


Sis. seuraavat artikkelit ja lektiot:Minna Leinonen & al., Feministinen toimintatutkimus ja tutkijan rooli; Sanna Karkulehto & al., Intersektionaalisuus metodologiana ja performatiivisen intersektionaalisuuden haaste; Meri-Anna Hintsala, Vanhoillislestadiolaisuus ja sukupuoli verkossa auto-netnografisesti tarkasteltuna; Tuija Koivunen, Miten miestä haastatellaan; Pirjo Nikander, Onko menetelmillä sukupuolta? Anna Elomäki, Feministinen politiikka yhteenkuuluvuutena ja yhdessä tekemisenä; Lotta Kähkönen, Valkoisen naisidentiteetin kompleksisuus ja epävakaisuus. Printed Pages: 84. View more info

Naistutkimus-Kvinnoforskning 2/2013

By: Päätoim. Jaana Vuori

Price: $57.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2013

Seller ID: 117409

Condition: New


Sis. seuraavat artikkelit ja lektiot: Nina Järviö, Queer-teologian evankelis-luterilainen mahdollisuus; Tuija Koivunen, Miesjohtajien yhteisyys uuden talouden yrityksessä; Anna Nikupeteri & Merja Laitinen, Vaino naisiin kohdistuvana eron jälkeisenä väkivaltana. Lektiot. Riikka Homanen, Syntymätön ja sen suhde raskaana olevaan naiseen neuvolakäytännöissä; Anu Laukkanen, Itämainen tanssi erojen liikuttamisen näyttämönä Suomessa; Jiri Nieminen, Hegemonisesta maskuliinisuudesta miesten moneuteen politiikan tutkimuksessa. Printed Pages: 88. View more info

Naistutkimus-Kvinnoforskning 3/2013

By: Päätoim. Jaana Vuori

Price: $57.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2013

Seller ID: 117410

Condition: New


Sis. artikkelit:Suvi Lyytinen, Sukupuoli liikkeessä. Miesjärjestöjen tasa-arvopuheissa rakentuvat sukupuolen merkitykset; Ville Erkkilä, Lyö, hakkaa! Maskuliinisuus, trauma ja väkivalta 1930-luvun kansallisessa historiakulttuurissa; Antu Sorainen, Queer-arkistojen politiikasta. Printed Pages: 72. View more info