Author:Päätoim. Marjaana Seppänen

Sort

Showing 1-4 of 4

Gerontologia 1/2017

By: Päätoim. Marjaana Seppänen

Price: $60.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja:

Seller ID: 114713

Condition: New


Gerontologia 2017/1 sisältää mm. artikkelit: Ilkka Haapola, Tarve, alttius vai kyky? Eläkeläisen päijäthämäläiset terveyspalveluiden käyttäjinä; Eila Vesa, Tarja Orjasniemi ja Pia Skaffari, Ikääntyvien päihdeongelmaisten naisten tuen tarpeet ja kotiin jalkautuvan päihdetyön mallin kehittäminen; Johanna Ojala ja Aila Pikkarainen, ADHD-, Asperger- ja bipolaari-oireyhtymien erityispiirteet vanhusväestössä. Printed Pages: 84. View more info

Gerontologia 3/2017

By: Päätoim. Marjaana Seppänen

Price: $61.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja:

Seller ID: 117071

Condition: New


Gerontologia 2017/3 sisältää mm. artikkelit: Olli Veli-Pekka Karsio ja Lina Van Aerschot, Vanhuspalvelut ja valinnanvapaus - johtavien viranomaisten näkemyksiä palvelusetelistä; Minna Zechner, Vastuutetut omaishoitajat markkinoilla; Emilia Leinonen, Jotain uutta, jotain vanhaa, jotain lainattua - ikääntyneiden perhehoito Suomessa; Olli Veli-Pekka Karsio ja Liina-Kaisa Tynkkynen, Kotitori: integroitu palveluohjausmalli yksityisen ja julkisen rajalla; Laura Kalliomaa-Puha, Vanhuksen oikeus hoivaan ja omaisolettama. View more info

Gerontologia 4/2015

By: Päätoim. Marjaana Seppänen

Price: $57.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2015

Seller ID: 117307

Condition: New


Sisältää mm. artikkelit: Päivi Topo, Tukeeko fyysinen ympäristö ja teknologia muistisairasta ihmistä; Suvi Fried, Kodin töitä ja asumisen tekoja; Outi Jolanki, Jäädä vai lähteä? Muuttosyyt 75+ haastattelussa; Tarja Aaltonen, Lea Henriksson, Tiina Tiilikka, Heli Valokivi & Minna Zechner, Kodista laitokseen – vanhusten asumisen representaatio mielipidekirjoituksissa; Anja Karvonen-Kälkäjä, Iäkkään henkilön asumisjärjestelyn pysyvyys erityisesti ostopalvelusopimuksella hankituissa palveluissa. View more info

Gerontologia 1/2016

By: Päätoim. Marjaana Seppänen

Price: $57.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja:

Seller ID: 117311

Condition: New


Sisältää mm. artikkelit: Tiina Koskimäki, Yhdessä mutta erillään? Ikääntyvien LAT-suhteet; Riikka Mustonen, Ilona Hallikainen, Merja Hallikainen, Juho Merilahti & Satu Elo, Valaistus muistisairaan henkilön asumisen ja hyvinvoinnin tukena – intergratiivinen kirjallisuuskatsaus valaistukseen kohdistuviin interventioihin; Kaija Suonsivu, Riittämättömyyden kokemukset vanhustoiminnassa; Jere Rajaniemi, Ikäystävällisyyttä kaupunkeihin. View more info