Author:Päätoim. Olli Pyyhtinen

Sort

Showing 1-6 of 6

Sosiologia 3/2017

By: Päätoim. Olli Pyyhtinen

Price: $53.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2017

Seller ID: 117106

Condition: New


Sosiologia 3/2017 sisältää mm. seuraavat artikkelit: Pertti Alasuutari, Määräysvalta vakuuttelun retoriikassa: Koetun hyvinvoinnin käsitteen leviäminen ja kotoistuminen Suomeen; Eveliina Heino, Peruspalvelukokemukset ja arjen kansalaisuuden rakentuminen venäläistaustaisten perheiden kertomuksissa; Nora Schuurman, Eläimen kuolema lapsuuden kokemuskertomuksissa; Marjukka Colliander, Kulttuuri ja taide hoivalaitoksessa. Laitosarjen ja kulttuuritoiminnan ideaalien kohtaamisia. View more info

Sosiologia 2/2017

By: Päätoim. Olli Pyyhtinen

Price: $57.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2017

Seller ID: 117113

Condition: New


Sosiologia 2/2017 sisältää mm. seuraavat artikkelit: Merja Kinnunen, Kirsti Lempiäinen ja Virve Peteri, Konttorista monitilatoimistoksi. Työn tilojen etnografinen analyysi; Tuomo Laihiala ja Maria Ohisalo, Leipäjonot sukupuolisen ja sosiaalisen eriarvoisuuden mittareina; Aila-Leena Matthies, Osallistumisen lupaus ja petos hyvinvointipalveluissa; Satu Husso, Kohtuullinen utopia. Eettisen itsen luominen kasvukriittisen yhteiskunnallisen liikkeen teksteissä. Printed Pages: 246. View more info

Sosiologia 1/2016

By: Päätoim. Olli Pyyhtinen

Price: $57.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja:

Seller ID: 117115

Condition: New


Sisältää mm. artikkelit: Semi Purhonen & Arho Toikka, ”Big datan” haaste ja uudet laskennalliset tekstiaineistojen analyysimenetelmät. Esimerkkitapauksena aihemallianalyysi tasavallan presidenttien uudenvuodenpuheista 1935–2015; Tuukka Kaidesoja, Sosiologiset keskitason teoriat ja teorianmuodostuksen dynamiikka; Pasi Pyöriä & Satu Ojala, Prekaarin palkkatyön yleisyys: liioitellaanko työelämän epävarmuutta? Printed Pages: 98. View more info

Sosiologia 3/2016

By: Päätoim. Olli Pyyhtinen

Price: $57.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja:

Seller ID: 117117

Condition: New


Sosiologia 3/2016 sisältää mm. seuraavat artikkelit: Johanna Hokka, Illuusiot suomalaisen sosiologian kentällä, Anssi Peräkylä, Liisa Voutilainen, Pentti Henttonen, Mikko Kahri, Melisa Stevanovic, Mikko Sams & Niklas Ravaja, Tarinankerronnan psykofysiologiaa; Sampsa Hyysalo, Sosiologinen materia –toimijaverkostoteoreettisen tutkimustarinan ohennus; Marika Haataja, Miesten seksuaalisen nautinnon hallinta. View more info

Sosiologia 4/2016

By: Päätoim. Olli Pyyhtinen

Price: $57.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja:

Seller ID: 117118

Condition: New


Sosiologia 4/2016 sisältää mm. seuraavat artikkelit: Juha Herkman, Populistiskandaalit uutena poliittisen skandaalin muotona - esimerkkeinä Halla-ahon ja Immosen tapaukset; Anna Elomäki, Johanna Kantola, Anu Koivunen & Hanna Ylöstalo, Kamppailu tasa-arvosta: tunne, asiantuntijuus ja vastarinta strategisessa valtiossa; Anna-Kaisa Kuusisto-Arponen, Myötätunnon politiikka ja tutkimusetiikka Suomeen yksin tulleiden maahanmuuttajanuorten arjen tutkimisessa. View more info

Sosiologia 1/2017

By: Päätoim. Olli Pyyhtinen

Price: $57.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2017

Seller ID: 117119

Condition: New


Sosiologia 1/2017 sisältää mm. seuraavat artikkelit: Mari Käyhkö, Keinumista kahden maailman välissä. Työläistaustaiset naiset, yliopisto-opiskelu ja muuttuva suhde kotimaailmaan; Jarno Valkonen, Veera Kinnunen, Heikki Huilaja, Johanna Saariniemi, Reetta Näsi, Riitta Uusisalmi & Janne Honkasilta, Jätehallinta ja ympäristönsuojelu; Jari Martikainen & Anneli Hujala, Johtajuuden visuaaliset kategoriat; Maija Jokela, Sosiaalikeskus Satama, nuorisopolitiikka ja romanit. Printed Pages: 101. View more info