Author:Päätoim. Tuuli Anna Mähönen

Sort

Showing 1-1 of 1

Psykologia 5-6/2012

By: Päätoim. Tuuli Anna Mähönen

Price: $36.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2012

Seller ID: 116896

Condition: New


Sis. seuraavat artikkelit ja lektiot: Tuija Seppälä & al., Luottamus ja sosiaalipsykologisen selittämisen tasot; Anneli Portman & Annukka Vainio, Saako noin toimia? Legitimointi ryhmäilmiönä; Emilia Solares & Karmela Liebkind, Ryhmienväliset ennakkoluulot ja niihin vaikuttaminen; Inari Sakki & Paul Cottier, Kansakunnan sosiaalipsykologiaa ? sosiaalisen konstruktionismin näkökulma; Mia Silfver-Kuhalampi & Klaus Helkama, Syyllisyys, häpeä ja arvot erilaisissa kulttuureissa; Ari Haukkala, Nelli Hankonen & Hanna Konttinen, Sosiaalipsykologia terveyskäyttäytymisen tutkimuksessa; Sakari... View more info