Author:Päätoimittaja Ismo Turunen

Sort

Showing 1-2 of 2

Tiede ja Ase 70

By: Päätoimittaja Ismo Turunen

Price: $77.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2012

Seller ID: 116528

Condition: New


Artikkelit: iArto Hirvelä Aki-Mauri Huhtinen/i, Strateginen kommunikaatio informaatioyhteiskunnan kansallisten tavoitteiden edistämisessä ? realismista sosiaaliseen konstruktioon; iAntti Paronen/i, Sosiaalinen liike sotilaallisena toimijana; iJuha Mäkinen/i, Asevelvollisuus yhteiskunnallisissa merkitysyhteyksissään; iOtto Pekkarinen Hannu Rentola/i, Ammattialiupseereiden työssä oppiminen ja sen ohjaaminen ? sotilaspedagoginen tapaustutkimus; iJuha Tuominen/i, Päällikkö on pääkouluttaja? iTapio Saarelainen/i, Tilannetietoisuuden parantaminen sensorielementtiammuksella. Targeting si... View more info

Tiede ja Ase 67

By: Päätoimittaja Ismo Turunen

Price: $77.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2009

Seller ID: 116542

ISBN: 951963147X

Condition: New


Sis. artikkelit: iJuha Mälkki/i, Vaikutusperusteisen operatiivisen ajattelun (EBAO) sotataidolliset lähtökohdat; iPasi Tolvanen, Petteri Hemminki Mikko Mustonen/i, Joustavan vaatimustenhallinnan soveltaminen emissioidenhallintakonseptin luomiseen; iJuha Tuominen/i, Puolustusvoimien perusyksikön päällikkö työyhteisössä ja yksikön ulkopuolisissa sosiaalisissa verkostoissa; iAki-Mauri Huhtinen Pasi Kesseli/i, Can the art of warfare be systematised? iAnne Koskinen/i, Challenges for co-operation in achieving maritime situational awareness (MSA) from the operator’s perspective; iKaisu L... View more info