Author:Päivi Harinen

Sort

Showing 1-5 of 5

Valmiiseen Tulleet

By: Päivi Harinen

Price: $77.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2000

Seller ID: 117460

ISBN: 9519843302

Condition: New


Päivi Harisen kirja osallistuu kansalaisuudesta käytävään julkiseen keskusteluun tuomalla esiin nuorten näkökulmaa. Kirjassa kansalaisuudesta puhuvat sekä itäisessä Suomessa asuvat lähiönuoret että Suomessa asuvat nuoret kaksoiskansalaiset. Kansalaisuudessa myös nuorten näkökulmasta katsottuna näyttää olevan kysymys identiteetistä ja oikeuksista, ei valtion jäsenyydestä tai poliittisesta osallistumisesta. Printed Pages: 280. View more info

Tappelua takapenkillä

By: Päivi Heikura Harinen

Price: $53.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2008

Seller ID: 117480

ISBN: 9525464490

Condition: New


iTappelua takapenkillä/i kokoaa yhteen erään nuorisotoimen pienryhmähankkeen annin erityisesti haasteellisten nuorten ohjaustyön näkökulmasta. Kirja perustuu levottomien poikaryhmien ohjaajien kokemuksiin monista ohjaustyössä kohdattavista konkreettisista ongelmista. Nämä kokemukset osoittavat, että ryhmäohjausteorioista ei välttämättä ole hyötyä silloin, kun toimitaan arvaamattomasti ja ennakoimattomasti käyttäytyvien nuorten parissa. Printed Pages: 102. View more info

Asfalttiprinssit-Tutkimus Skeittareista

By: Päivi Itkonen Harinen

Price: $34.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2006

Seller ID: 117474

ISBN: 9518982716

Condition: New


Skeittaus on villiä ja kesyttämätöntä toimintaa. Laji on varttuvan sukupolven omaehtoista harrastusta ja samalla uudenlaista nuoriso- ja liikuntakulttuuria. iAsfalttiprinssit/i on tutkimus skeittaajista, heidän toimintaympäristöistään, ruumiillisuudestaan ja kulttuurisista virityksistään. Printed Pages: 80. View more info

Kamppailuja jäsenyyksistä

By: Toim. Päivi Harinen

Price: $73.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2003

Seller ID: 117452

ISBN: 9525464083

Condition: New


Kirjassa kuvataan niitä eläviä tapoja, joilla etnisyys, kulttuuri ja kansalaisuus määrittävät nuorten arkielämää nykypäivän Suomessa. Kertojina kirjan artikkeleissa ovat etenkin etnisiin vähemmistöihin määritellyt nuoret, kuten saamelaiset, romanit, somalialaiset ja venäläiset. Nuorten omat kokemukset ja näkemykset haastavat etnisiä tai kulttuurieroja kangistavan näkökulman: sosiaalinen identiteetti, kulttuuriset tavat ja suomalaisuuden ehdot saavat vaihtelevat merkityksensä arkisessa vuoropuhelussa ja toiminnassa. Printed Pages: 358. View more info

Ovet auki!

By: Toim. Päivi Harinen

Price: $77.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2009

Seller ID: 117481

ISBN: 9525464539

Condition: New


Teoksessa pohditaan nuorten vapaa-ajan ympäristöjä ja kansalaistoimintaan osallistumista. Tarkastelun kohteena on erityisesti organisoitu ja ohjattu nuorten vapaa-ajan toiminta. Lisäksi ruoditaan monikulttuurisuuteen liittyvän käsitteistön rajallisuutta sekä herätellään uusia ajatuksia nuorisopolitiikan ja nuorisotyön mahdollisuuksista monikulttuurisen solidaarisuuden rakentamisessa. Printed Pages: 226. View more info