Author:Peter Holmberg

Sort

Showing 1-13 of 13

Sphinx 2004-2005

By: Peter Holmberg

Price: $77.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2005

Seller ID: 116540

Condition: New


Sisältää seuraavat esitelmät: iHeinrich von Staden/i, Early European conceptions of the brain and the nerves. Classical intuitions and Hellenistic discoveries; iJulius Rocca/i, The second century AD. The apogee of knowledge of the brain in antiquity; iSimo Knuuttila/i, The organ of the soul. The brain or the heart? iPatricia Smith Churchland/i, A neurophilosophical slant on consciousness research; iKai Kaila/i, Tietoisuuden evoluutiosta; iJuha Janhunen/i, När kom finnarna till Finland? iÅsa Ringbom/i, Murbruksdatering, en ny potential inom klassisk arkeologi; iLea Sistonen/i, Cellens str... View more info

Viktor Theodor Homén: Vetenskapsman och Politiker

By: Peter Holmberg

Price: $77.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2005

Seller ID: 116884

ISBN: 9516533353

Condition: New


Theodor Homén (1858–1923) levde under en turbulent tid i Finlands historia. Som fysiker undersökte han bland annat nattfrosterna och värmeväxlingen mellan himmel och jord. Han såg ut hur det finska språket vann insteg i universitetsundervisningen och föreläste själv på finska och deltog i planerandet av en ny institutionsbyggnad för de fysikaliska vetenskaperna. Han motsatte sig starkt förryskningssträvandena i början av 1900-talet, skrev pamfletter och tillhörde kagalerna. Boken behandlar inte enbart den färgstarka personligheten Theodor Homén utan analyserar också hans f... View more info

Sphinx 2012-2013

By: Peter Holmberg

Price: $96.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2013

Seller ID: 117324

Condition: New


Sis. seuraavat esitelmät: iMatti Klinge/i, Bildningssträvanden i Finland kring år 1838. Om Societetens bakgrund och halvofficiella ställning; iRolf Stenberg/i, Beräkningsmekanik; iLiselotte Sundström/i, Sociala interaktioner ? evolution på gen-, cell- och individnivå; iNils Erik Villstrand/i, Furstar och folk i Åbo 1812 ? referensram, tolkning och handlingsutrymme; iMarkku Suksi/i, Territoriell autonomi ? modell för konfliktlösning men med konstitutionella komplikationer; iBo Pettersson/i, Liknelsernas vind ? om sambandet mellan bildspråk och berättande i skönlitteraturen; iJukka... View more info

Sphinx 2007-2008

By: Peter Holmberg

Price: $77.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2008

Seller ID: 117347

Condition: New


Sis. mm. seuraavat esitelmät: iPentti Mälkki/i, Itämeren sisäänvirtaus ja stagnaatiot; iMax Engman/i, Migration och medborgarskap i Finland 1809–2005 i ett jämförande perspektiv; iKai Nordlund/i, Nuläge och planerad framtid för energiutvinning med kärnfysikalisk fusion; iJukka H. Meurman/i, Micro-cosmos of the mouth; iTorsten Pettersson/i, Carl von Linnés livsåskådning. Ett historiskt och ett litterärt perspektiv; iAnto Leikola/i, Carl von Linné kotimaanmatkaajana; iCarl-Adam Hæggström/i, Linnés betydelse för botaniken; iEila Helander/i, Uskonnon muuttuva asema suomalaises... View more info

Sphinx 2008-2009

By: Peter Holmberg

Price: $77.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2009

Seller ID: 117350

Condition: New


Sis. mm. seuraavat esitelmät: iPertti Panula/i, Seeprakala sairauksien tutkimusmallina; iEero Tarasti/i, Proust ja Wagner – eli narraation kolme lajia; iJuhani Keinonen/i, Valoa emittoivat säteilyvauriot ja nanorakenteet kvartsissa; iMichael Pye/i, Leading patterns in everyday Japanese religion; iOuti Vaarala/i, Miksi tyypin 1 diabetes lisääntyy lapsilla? iPauline von Bonsdorff/i, Gör barn konst? iTapio Salmi/i, Intensifiering av kemiska processer; iSolveig Wikström/i, Forskning om mat och måltider. Om hur fokus i värdeskapande förändrats; iChrister Carlsson/i, Mobila värdetjänst... View more info

Sphinx 2009-2010

By: Peter Holmberg

Price: $77.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2010

Seller ID: 117354

Condition: New


Sis. seuraavat esitelmät: iStig Stenholm/i, Världen som fakta och information; iAntti Vaheri/i, Fästingen – ett hot i naturen; iLars Björne/i, Den nordiska rättsvetenskapens historia; iRonald Österbacka/i, Jonmodulerad organisk elektronik – framtidens elektronik? iKimmo Kontula/i, Perimän ohjaamaa täsmähoitoa suomalaisten sydäntauteihin; iPeter Slotte/i, Biologiska membraner – lipidernas betydelse för deras struktur och funktion; iKai Lindström/i, Effekter av hormonstörande ämnen på sexuellt urval; iPertti Mattila/i, Fraktaaligeometriaa ja matemaattista analyysiä; iTuija ... View more info

Sphinx 2010-2011

By: Peter Holmberg

Price: $97.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2011

Seller ID: 117356

Condition: New


Sis. seuraavat esitelmät: iHannu Koskinen/i, Aurinko yllätti jälleen, miksi sen pitäisi meitä kiinnostaa? iMikael Knip/i, Hygienhypotesen vid typ 1 diabetes och andra immunmedierade sjukdomar; iÅsa Ringbom/i, Tvärvetenskap och Ålands kyrkor – äntligen klarnar kronologin; iJan Sundberg/i, Riksdagsval som ett nationellt styrinstrument på Åland; iJussi Nuorteva/i, Harjoitusmestarit; iBertl Andersson Tony Mayer/i, European research and the Asian challenge – Singapore: leading the charge; iTage Kurtén/i, Att förstå religion och moral idag; iMarkku Kulmala/i, Ilmasto muuttuu, mutta... View more info

Sphinx 2011-2012

By: Peter Holmberg

Price: $97.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2012

Seller ID: 117361

Condition: New


Sis. seuraavat esitelmät: Heikki Tenhu, "Älykkäitä" vesiliukoisia polymeereja ja hybridinanomateriaaleja; Krister Höckerstedt, Faktorer som förbättrat resultaten på transplantation av levern och andra organ; Eva Margareta Steinby, Att forska i romerska tegelstämplar ? vad, varför och hur; Lauri Karvonen, Att välja parti och att välja person; Jorma Keski-Oja, Sitojaproteiinit TGF-betan vaikutusten kohdentajina; Henrik Knif, Biografigenren och historien: den viktiga kontexten. Med några reflexioner kring ett par karaktärer bakom 1600-talets "vetenskapliga revolutionen&#... View more info

Sphinx 2002-2003

By: Peter Holmberg

Price: $69.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2003

Seller ID: 117370

Condition: New


Sis. seuraavat esitelmät: Carl-Adam Hæggström, Löväng och skottskog, exempel på hållbart utnyttjande av naturen; Johan Willner, Offentligt ägande och privatisering ur företags- och samhällsekonomisk synvinkel; Paul Hoyer, Leptoner och hadroner. Teori och praktik inom partikelfysiken; Ulla Connor, Directions and challenges for contrastive rhetoric in the 21st century; Mikko Hupa, Från flogiston till lustgas – förbränningskemisk forskning i Åbo; Christer Holmberg, Våra njurar – ett livsviktigt filter; Anna-Maria Åström, Historia och minnen – problem för den etnologiska fo... View more info

Sphinx 2003-2004

By: Peter Holmberg

Price: $77.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2004

Seller ID: 117372

Condition: New


Sis. mm. seuraavat esitelmät: Leif C. Andersson, Stanniocalcin – "Something fishy in the brain"; Ulrika Wolf-Knuts, Tre traditionsinsamlare och deras arbete; Heikki Solin, Academia Europaea; Erik Bonsdorff, Östersjöns stressade ekosystem – kan vi påverka utvecklingen? Olof Staffans, Robust reglering – ett spel med naturen; Heikki Solin, Thesaurus linguae Latinae; Antti Vaheri, Uudet ja uhkaavat virusinfektiot; Henrik Meinander, Journalistik med fotnoter? Problem i samtidshistorisk forskning; Hubert Schmidbaur, Gold in Kultur, Kunst, Wirtschaft und Wissenschaft. Vuosikirja sis... View more info

Sphinx 2001-2002

By: Peter Holmberg

Price: $65.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2002

Seller ID: 117376

Condition: New


Sis. esitelmät: Gustaf Gripenberg, Artificiella neurala nät ur matematisk synvinkel; Lena Sisula-Tulokas, På väg mot en europeisk avtalsrätt; Göran Djupsund, Referenda; Do they polarize? Niklas Bruun, Den tysta revolutionen. Om EU:s inverkan på finländsk lagstiftning och rättskultur; Christian Ehnholm, Kolesterol, en molekyl med många ansikter; Kari Enqvist, Aika suhteellisuusteoriassa ja sen takana; Mikael Fortelius, Tiden – ett paleobiologiskt perspektiv; Tom Reuter, Darwin gav oss en biologisk tid; Jaakko Frösén, Antiikin 'aika '; Juha Sihvola, Modernin historiallisen ajankä... View more info

Sphinx 2005-2006

By: Peter Holmberg

Price: $77.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2006

Seller ID: 117387

Condition: New


Vuosikirja sisältää mm. esitelmät: iHenrik Lilius/i, Kaupunki taidehistorian tutkimuskohteena; iElianne Riska/i, Prozag och medikaliserinsdebatten; iJohn Sumelius/i, Hur skapa ett hållbart jordbruk? iLilli Alanen/i, Descartes och filosofihistorieskrivningen i Finland och Sverige sedan 1950-talet; iPekka Pamilo/i, Hyönteisten sosiaalisuuden genetiikka; iRolf Hernberg/i, Lasern i mogen ålder; iRalph-Johan Back/i, Hur man konstruerar felfria program; iHannu Koskinen/i, Auringon näkymätön vaikutus maan ympäristössä; iMarketta Sundman/i, Sanoista lauseiksi: näkökulmia ruotsin kielen ... View more info

Sphinx 2006-2007

By: Peter Holmberg

Price: $77.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2007

Seller ID: 117391

Condition: New


Sisältää mm. seuraavat esitelmät: iPekka J. Tanskanen/i, En personlig syn på rymdforskningens intåg till Uleåborg och till Finland; iBo Lönnqvist/i, Nationalitet, etnicitet, identitet – livsöden i utdöende donauschwabiska byar; iChristian Grönroos/i, Gamla och nya metaforer för företags marknadsföring – från kock till scout; iRauno Alatalo/i, Teeri tutkimuksen mallilajina; iLaura Kolbe/i, City Halls in Copenhagen and Stockholm: Symbols of municipal pride or national history? iV.I. Govardovskii/i, What limits our ability to see? iUlf-Håkan Stenman/i, Prostatacancer; iMauri V... View more info