Author:Petri Cederlöf

Sort

Showing 1-2 of 2

Nuorisotyö ja sen haasteet pienissä Kunnissa

By: Petri Cederlöf

Price: $83.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2004

Seller ID: 117457

ISBN: 9525464148

Condition: New


Kirja kuvaa ja jäsentää kuntien nuoriso-ohjaajien ja nuorisotyöstä vastaavien toimijoiden työtä sekä kunnallisen nuorisotyön sisältöä, asemaa ja haasteita 19 kunnassa. Lisäksi kirjassa arvioidaan kriittisesti suomalaisen nuorisopolitiikan tavoitteita suhteessa nuorisotyöntekijöiden arkeen. Keskeiseksi haasteeksi määrittyy työn tehtävien ja sisällön käytäntölähtöinen, määrätietoinen selkiyttäminen. Printed Pages: 418. View more info

Seutuyhteistyön mahdollisuudet nuorisotyössä

By: Petri Cederlöf

Price: $84.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2005

Seller ID: 117462

ISBN: 9525464164

Condition: New


Kirja kuvaa ja jäsentää toiminnan sisältöjä ja monia nuorisotyön käytäntöjä sekä seuraa toimintatavan ja toimijaverkoston kehittymistä. Seutuistumiskehityksen yleistä luonnetta ja aluepolitiikkaa tarkastellaan kriittisesti suhteessa nuorisotyön asemaan ja haasteisiin. SENU:n (seutukunnallinen nuorisotoimi) toimintamalli ja huomiot siitä tarjoavat paitsi nuorisotyölle myös muille aloille sekä lupaavia esimerkkejä että kriittisiä näkemyksiä yhteistyöstä ja sen kehittämisestä. Printed Pages: 521. View more info