Author:Petri Karonen

Sort

Showing 1-4 of 4

Patruunat ja Poliitikot: Yritysjohtajat taloudellisina ja poliittisina toimijoina Suomessa 1600-1920

By: Petri Karonen

Price: $110.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2004

Seller ID: 114925

ISBN: 9517465890

Condition: New


Teoksessa tarkastellaan suomalaisia yritysjohtajia yli kolmen vuosisadan ajalta. Analyysin kohteena on koko tutkimusjaksoa kuvaavan patriarkaalisen järjestelmän omaksuneiden yritysjohtajien kokonaisvaltainen johtamistapa ja erilaiset toimintatavat niin liikemaailmassa kuin vuoropuhelussa valtiovallan kanssa. Tutkimus perustuu pääosin aiemmin vain niukasti käytettyyn painamattomaan lähdeaineistoon, ja siinä tarkastellaan niin tehokkaita ja menestyneitä kuin liiketoimissaan epäonnistuneitakin yritysjohtajia. Printed Pages: 373. View more info

Hopes and Fears for the Future in Early Modern Sweden, 1500-1800

By: Petri Karonen

Price: $55.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2009

Seller ID: 115583

ISBN: 9522221422

Condition: New


Persons living in the old Estate society were expected to live according to their position. But people nonetheless harbored dreams and goals for a better future, and this sometimes led them to strive for a higher position than the one into which they were born. In this book, fifteen scholars present their views on different aspects of Swedish society during the period 1500–1800. The book focuses on remarkable events and processes taking place in the Swedish realm during this era. Behind each event was a web of individual hopes and fears which motivated people´s actions. Printed Pages: 370. View more info

Kansallisten instituutioiden Muotoutuminen: Suomalainen historiakuva Oma Maa -kirjasarjassa 1900-1960

By: Toim. Petri Karonen

Price: $168.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2014

Seller ID: 115458

ISBN: 9522226068

Condition: New


Artikkelikokoelma tutkii suositun ja vaikutusvaltaisen Oma Maa -kirjasarjan historiakuvaa vuosina 1900?1960. Näkökulma on instituutioissa: tarkasteltavina ovat hallinto, talous ja sosiaaliturva, unohtamatta kansansivistystä, tiedonvälitystä ja perhettä. Pitkään julkaistu kirjasarja antaa poikkeuksellisen mahdollisuuden analysoida jatkuvuuksia ja muutoksia kansallisen historiankirjoituksen keskeisimpinä vuosikymmeninä. Kansallisten instituutioiden muotoutuminen rakentaa ainutlaatuisen kuvan historiantutkimuksen historiasta ja historiapolitiikasta. Printed Pages: 457. View more info

Kun sota on Ohi: Sodista selviytymisen ongelmia ja niiden ratkaisumalleja 1900-luvulla.

By: Toim. Petri Karonen

Price: $55.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2006

Seller ID: 115718

ISBN: 9517468334

Condition: New


Sodan jälkeinen rauhaan palaaminen on yhteiskunnalle usein vaativampi tehtävä kuin itse sodankäynti. Rauhaan palaamisen haasteet ovat yllättävän samankaltaisia, oli kyseessä vuoden 1918 sodan jälkeinen Suomi tai 2000-luvun alun Afganistan. Teoksessa luodaan historiallisen analyysin avulla pitkän aikavälin perspektiiviä myös nykyisten konfliktin jälkeisten yhteiskuntien rauhaan palaamisen problematiikkaan. Teoksen tutkijat lähestyvät tuttuja teemoja uusista näkökulmista, nostavat esiin aiemmin vähemmälle huomiolle jääneitä aiheita tai esittävät kokonaan uusia kysymyksi... View more info