Author:Red. Gabriel Bladh Christer Kuvaja

Sort

Showing 1-1 of 1

Dialog och Särart

By: Red. Gabriel Bladh Christer Kuvaja

Price: $142.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2005

Seller ID: 115751

ISBN: 9515831261

Condition: New


Dialogen och växelverkan mellan Sverige och Finland har genom seklerna format de båda länderna. Denna bok belyser de två grannländernas historia ur olika synvinklar och bidrar samtidigt till förståelsen av dem i dag. Här får vi läsa om varför savolaxare blev skogsfinnar i Värmland och Dalarna på 1500- och 1600-talen och hur den pietistiska separatismen spreds från Stockholm till Österbotten på 1700-talet. Städernas politiska kultur på vardera sidan av Bottniska viken under frihetstiden studeras liksom likheter och olikheter i det urbana namnskicket. Rikets delning 1809 krävd... View more info