Author:Red. Jennica Thylin-Klaus

Sort

Showing 1-5 of 5

Historiska och litteraturhistoriska studier 89

By: Red. av Jennica Thylin-Klaus

Price: $105.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2014

Seller ID: 115468

ISBN: 9515832810

Condition: New


Artiklar: Björn Sundmark, Tove Janssons tecknade serie "Muminfamiljen och havet" (1957). En medieanalys; Sirke Happonen, Blommor, skräck och den bauerska skogens doktrin. Tove Jansson och illustrationens konventioner; Boel Westin, Stenens berättelser. Tove Jansson och idén om den lömska barnboksförfattaren; Maria Antas, Livet i ateljén var ingen fest. Om män som skapar kvinnor i Tove Janssons barndomsskildring Bildhuggarens dotter; Tuula Karjalainen, Tove Jansson och passionen till måleriet; Tarja-Liisa Luukkanen, E. G. Palmén och 1800-talets svenskspråkiga förnyare av teol... View more info

Historiska och litteraturhistoriska studier 88

By: Red. av Jennica Thylin-Klaus

Price: $105.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2013

Seller ID: 115505

ISBN: 9515832675

Condition: New


Artiklar: Tuva Korsström, Platsen, texten, minnet; Monika Fagerholm, Bördan av att vara jag; Johanna Wassholm, Rykten och propaganda i världshistoriens virvlar. Två finska studenter i Moskva och Nizjnij Novgorod 1812?13; Liisa Byckling, Jakov Grot och J. L. Runeberg. Vänskap, översättningar och litterära kontakter mellan Finland och Ryssland 1838?1842; Kirsti Ekonen, Jakov Grot: kulturen, nationaliteten och biblioteket; Vesa Oittinen, Marx och Finland ? Finland och Marx. Speglingar från 1800-talet; Fredrik Hertzberg, Gunnar Björlings släktbakgrund; Trygve Söderling,"Brandes, Ge... View more info

Historisk Tidskrift för Finland 2/2017

By: Red. Jennica Thylin-Klaus

Price: $60.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2017

Seller ID: 115323

Condition: New


Historisk Tidskrift för Finland 2017:2 innehåller bland annat artiklar: Sofia Aittomaa, Monumenten över Alexander II i Helsingfors och Peter den store i Viborg. Två olika öden – likheter och olikheter; Tomas Bro, Någonting för Finland. Svenska sjukvårdsinsatser i vinterkriget; Mats Wickström & Jonas Ahlskog, Socialt och kulturellt vakna medborgare. Socialistisk finlandssvensk folkbildning från samarbete till splittring i Folkets Bildningsförbund r.f., 1945-1949. View more info

Historiska och litteraturhistoriska studier 91

By: Red. Jennica Thylin-Klaus

Price: $105.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2016

Seller ID: 115389

ISBN: 9515833469

Condition: New


Årets Historiska och litteraturhistoriska studier spänner över en mängd ämnen, från den litterära modernismen till det spanska inbördeskriget. Per Erik Ljung undersöker Hans Ruins poetik och hans förhållningssätt till den luriska modernismen, och Kristina Malmio närmar sig vår tid i sin granskning av brytningen mellan modernism och postmodernism i finlandssvensk prosa. Idealistiska och ideologiska teman i Gösta ågrens poesi är föremålet för Anna Möller-Sibelius artikel, medan Anders Westerlund studerar paratextuella signaler i Hans Ruins essä-samling Gycklare och apostlar... View more info

Historiska och litteraturhistoriska studier 90

By: Red. Jennica Thylin-Klaus

Price: $105.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2015

Seller ID: 115426

ISBN: 9515833353

Condition: New


Årets Historiska och litteraturhistoriska studier inleds med Susanna Mälkkis föredrag från litteratursällskapets årsfest, i vilket hon reflekterar kring det nationella kulturarvet utifrån olika typer av språk. Claus K. Madsen studerar i sin artikel J. L. Runebergs Elgskyttare och Kung Fjalar som långdikter, medan Jyrki Nummi i sitt bidrag diskuterar förhållandet mellan litteraturhistoriska verk och litterär kanon. Maria Renman belyser groteskens roll hos författaren Joel Pettersson, och Katja Sandqvist studerar den endogama familjen som tema i Karin Smirnoffs dramatik. Jukka Nyyss... View more info