Author:Red. Marianne Junila

Sort

Showing 1-1 of 1

Mellan majoriteter och Minoriteter

By: Red. Marianne Junila

Price: $146.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2006

Seller ID: 116571

ISBN: 9515831334

Condition: New


I bokens första del behandlas den omfattande emigrationen från Finland till Sverige efter andra världskriget. Denna migration har många helt unika drag just på grund av ländernas gemensamma historia men faller samtidigt in i ett större mönster av arbetskraftsmigration. Bokens andra del handlar om förhållandet mellan svenskt och finskt både i Sverige och Finland, med tyngdpunkten på maktrelationerna mellan de båda språkgrupperna i respektive länder. Den avslutande delen behandlar språkgruppernas identitet, föreställningar om sig själva och varandra, stereotyper och erfarenhet... View more info