Author:Red. Marika Tandefelt

Sort

Showing 1-3 of 3

Språk i skola och Samhälle

By: Red. Marika Tandefelt

Price: $121.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2017

Seller ID: 116114

ISBN: 9515833639

Condition: New


Den här volymen i bokserien Svenskan i Finland - i dag och i går visar hur texter kommer till i skolans värld, hos myndigheterna och i företagsmiljö. I skolan är läraren språkmodell och läromedlen som eleverna läser har ofta kommit till i samarbete med en språkexpert. Myndigheternas uppgift är att informera medborgarna om rättigheter och skyldigheter som bygger på lagar och förordningar. Det är en utmaning att presentera informationen på ett klart och korrekt allmänspråk. Myndigheternas svenska texter är i regel översättningar från finskan. Ansvaret för att de två spr... View more info

Språk i prosa och Press

By: Red. Marika Tandefelt

Price: $121.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2017

Seller ID: 116115

ISBN: 9515833620

Condition: New


Den här volymen i bokserien Svenskan i Finland - i dag och i går handlar om språket i samtida finlandssvensk prosa och press. Den inleds med en översiktsartikel som presenterar finlandssvenska särdrag som brukar förekomma i sakprosa. Under en stor del av 1900-talet har kritiker och läsare reagerat på språket i finlandssvensk skönlitteratur, och ibland har debatten varit hetsig. Det fullständigt korrekta språket kan inte återge den finländska verkligheten där dialekt, slang, finska och andra språk förekommer sida vid sida med standardspråket. Jakten på finlandismerna i prosan... View more info

Gruppsprak, samsprak, tva Sprak

By: Red. Marika Tandefelt

Price: $129.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2015

Seller ID: 116146

ISBN: 951583337X

Condition: New


Detta är den andra volymen i bokserien Svenskan i Finland ? i dag och i går. Tolv experter skriver utgående från sina respektive vetenskapsområden dels om finlandssvenskans varierande former i tal, dels om svenskan som modersmål vid sidan av finskan som ett andra språk. Tillsammans ger de en lättillgänglig och nyansrik bild av vad det innebär att tala svenska som modersmål i dagens Finland. Printed Pages: 252. View more info