Author:Redaktörer Susan Sundback

Sort

Showing 1-1 of 1

finlandssvenska sociala Kapitalet

By: Redaktörer Susan Sundback

Price: $107.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2010

Seller ID: 116561

ISBN: 9515831946

Condition: New


I bokens första del behandlas den finlandssvenska befolkningen som språklig minoritet och etnisk grupp, vilken betydelse denna särställning har för det sociala kapitalet och vilka de demografiska förutsättningarna är. I den andra delen jämförs finlandssvenskarna med den finskspråkiga befolkningen, i fråga om självupplevd hälsa, känsla av sammanhang, inställning och tilltro till myndigheter och sociala relationer mellan generationerna. I den tredje delen diskuteras två centrala, finlandssvenska institutioner, Svenska folkpartiet och Borgå stift. Printed Pages: 216. View more info