Author:Sami Myllyniemi

Sort

Showing 1-9 of 9

Nuoria liikkeellä!

By: Sami Myllyniemi

Price: $85.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2013

Seller ID: 117440

ISBN: 9525994368

Condition: New


Teoksen pääteemana on liikunta. Kyselytutkimuksessa valotetaan tiedon katvealueita, jotka liittyvät käytännölliseen huoleen siitä, mitä nuorison liikkumattomuudelle voisi tehdä. Liikkumattomuuden syitä on selvitetty kysymällä niitä suoraan nuorilta itseltään. Vastaavasti tartutaan härkää sarvista kysymällä suoraan liikkumisen eri syiden painoarvoa. Tavoite saada koko väestö liikkumaan riittävästi on lähes jakamaton, mutta keinoista ei olla yhtä yksimielisiä. Johtopäätöksiin vaikuttaa taustakäsitys siitä, onko liikunta kansanterveyden edistämistä vai harrastust... View more info

Vaikuttava Osa

By: Sami Myllyniemi

Price: $85.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2014

Seller ID: 117442

ISBN: 952599449X

Condition: New


Barometrin teemana on nuorten osallisuus. Vaaleihin ja muihin konkreettisiin vaikuttamismuotoihin osallistumisen ohella selvitetään sitä, kuinka tehokkaiksi nuoret eri vaikuttamismuodot kokevat. Lisäksi selvitetään vaikuttamisen motiiveja ja esteitä sekä nuorten käsityksiä omista vaikutusmahdollisuuksista eri elämänalueisiin. Osallisuuden yhteisöllisempää puolta mittaavat kysymykset omasta roolista yhteisöjen jäsenenä ja samaistumista Suomeen ja muihin alueisiin. Printed Pages: 159. View more info

Mitä kuuluu?

By: Sami Myllyniemi

Price: $77.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2008

Seller ID: 117479

ISBN: 9524855852

Condition: New


iMitä kuuluu?/i pureutuu kuulemisen, kuuntelemisen ja kuulumisen kysymyksiin kunnissa: 1933 nuorta kertoo kuulumisia omasta arjestaan, arvoistaan ja asenteistaan. Kunta-teeman lisäksi barometri tarjoaa tietoa pysyvistä perusteemoista, kuten työ ja koulutus, tulevaisuus, turvattomuuden kokemukset ja sosiaalinen elämä. Printed Pages: 142. View more info

Aika Vapaalla

By: Sami Myllyniemi

Price: $77.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2009

Seller ID: 117482

ISBN: 9525464547

Condition: New


iAika vapaalla/i pureutuu monipuolisesti nuorten vapaa-ajan toimintaan. Analyysi perustuu 10–29-vuotiaille tehtyyn kyselyyn. Järjestöjen, seurojen ja muun organisoidun toiminnan ohella vapaa-aikaa ja nuorten sille antamia merkityksiä tarkastellaan myös epämuodollisemmasta näkökulmasta. Tutkimuskohteena ovat niin ystävyys- ja sukulaisuussuhteet, päihteet, politiikka kuin lapsuudenkodista saadut elämän eväätkin. Printed Pages: 174. View more info

Taidekohtia

By: Sami Myllyniemi

Price: $77.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2009

Seller ID: 117484

ISBN: 9525464598

Condition: New


Teos pureutuu taiteeseen ja kulttuuriin liittyviin kokemuksiin ja käsityksiin, mutta ennen kaikkea nuorten omaan tekemiseen. Taiteen rooli ei nuorten mielestä rajoitu vain elämysten ja näkökulmien tuottamiseen, vaan enemmistö uskoo sen myös voivan vaikuttaa yhteiskuntaan. Oman taiteen tai muun luovan toiminnan parissa toimimisen tärkeimpiä syitä ovat ilo, elämykset ja onnistumiset. Luovuuden arkiset näyttämöt, kavereiden seura ja koti, nousevat luovuuden paikkoina harrastusten edelle. Printed Pages: 205. View more info

Arjen jäljillä

By: Toim. Sami Myllyniemi

Price: $84.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2016

Seller ID: 117417

ISBN: 952599497X

Condition: New


Nuorisobarometri 2015:n teemana on arjenhallinta. Sen kohteena ovat Suomessa asuvat 15–29-vuotiaat. Arjenhallintaa tutkittiin paitsi kouriintuntuvien arkitoimien kautta, myös kysymyksillä, jotka kertovat elämänhallinnasta, itsetunnosta ja sosiaalisesta luottamuksesta. Nuorisobarometrin kyselyssä taloudelliset, sosiaaliset ja käytännön arkitoimiin liittyvät kysymykset kytkeytyvät vahvasti toisiinsa. Lapsuudenkodista saadut eväät tukevat arjesta selviytymistä, joka puolestaan tukee kokemusta elämässä pärjäämisestä. Arkeen liittyvät haasteet ylittävät niin sukupolvet kuin... View more info

Katse tulevaisuudessa, Nuorisobarometri 2016

By: Toim. Sami Myllyniemi

Price: $85.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2017

Seller ID: 117428

ISBN: 9527175275

Condition: New


Nuorisobarometri on vuodesta 1994 lähtien vuosittain toteutettu haastattelututkimus, jonka kohteena ovat Suomessa asuvat 15–29-vuotiaat. Tällä kertaa barometrin aiheena on tulevaisuus. Suhtautuvatko nuoret tulevaisuuteen valoisasti vai synkästi? Mistä on unelmat tehty? Entä mikä tulevaisuudessa huolestuttaa? Muun muassa näihin kysymyksiin antaa vastauksia tulevaisuuteen tähyävä Nuorisobarometri 2016 Katse tulevaisuudessa. Nuorten tulevaisuuden toiveet eivät ole suuresti muuttuneet vuosien aikana, vaan hyvät ihmissuhteet ja työpaikka ovat edelleen toivelistan kärjessä. Työ he... View more info

Ihmisarvoinen Nuoruus

By: Toim. Sami Myllyniemi

Price: $85.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2015

Seller ID: 117447

ISBN: 9525994759

Condition: New


Teos pureutuu yhdenvertaisuuteen ja syrjintään. Nuoriin kohdistuvan syrjinnän havaitseminen paljastuu niin yleiseksi, että sitä voi pitää jopa nuorten arkea leimaavana piirteenä. Yleisyyden ohella julkaisussa selvitetään monipuolisesti syrjinnän saamia muotoja, paikkoja, syitä, syrjintään puuttumista ja sen seurauksia niin uhreille kuin tekijöillekin. Osoittautuu, että nuorten syrjintäkokemukset ovat vahvasti yhteydessä moniin pahoinvoinnin osoittimiin. Syrjinnän uhreilla on myös muita enemmän säännöllisiä terveysoireita, ja he ovat keskimääräistä tyytymättömämp... View more info

Puolustuskannalla

By: Toim. Sami Myllyniemi

Price: $107.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2010

Seller ID: 117491

ISBN: 9525464806

Condition: New


Tämän vuoden Nuorisobarometrin teemana ovat nuorten näkemykset ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta sekä turvattomuuden kokemuksista yleisemminkin ja siitä, mikä Suomessa on puolustamisen arvoista. Lisäksi barometri tarjoaa tietoa pysyvistä perusteemoista, kuten nuorten puoluekannatuksesta ja poliittisista asenteista. Erillisissä artikkeleissa käsitellään muun muassa EU:n siviilikriisinhallintaa, naisten roolia armeijassa ja suomalaisen pasifismin historiaa. Printed Pages: 266. View more info