Author:Seppo Lallukka

Sort

Showing 1-2 of 2

From Fugitive Peasants to Diaspora

By: Seppo Lallukka

Price: $87.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2003

Seller ID: 114728

ISBN: 9514109414

Condition: New


The Eastern Mari are descendants of migrants who, beginning from the sixteenth century, left their ancestral home in the Middle Volga for more easterly destinations on the interface between the Orthodox and Turkic-Muslim cultural worlds. In addition to exploring their settlement process, this study focuses on the beginning and the end of the twentieth century – two periods of revival and emergence of diasporic discource between the Eastern Mari and their ethnic kinsfolk in the putative homeland republic. Printed Pages: 473. View more info

The East Finnic Minorities in the Soviet Union

By: Seppo Lallukka

Price: $77.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 1990

Seller ID: 116575

ISBN: 9514106164

Condition: New


Komit, marit, mordvalaiset ja udmurtit muodostavat uralilaisen kieliperheen volgalais-permiläisen ryhmän. Väkuluvultaan ja poliittiselta asemaltaan ne edustavat uralilaisten kansojen eräänlaista keskiryhmää. nSosiologian alaan kuuluvassa väitöskirjassaan Lallukka on selvittänyt toisen maailmansodan jälkeisten väestönlaskentatietojen ja etnososiologisten tutkimusten avulla näiden kansojen yhtenäisten asuma-alueiden hajoamista, väestörakenteen muutosta, kielellistä assimiloitumista ja seka-avioliittoisuutta. Printed Pages: 344. View more info