Author:Sten Enbom

Sort

Showing 1-1 of 1

Svenska Tekniska Vetenskapsakademien i Finland 80 Ar

By: Sten Enbom

Price: $115.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2001

Seller ID: 117168

ISBN: 9519090290

Condition: New


Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland grundades år 1921. Akademiens målsättning är att stöda undervisning och forskarutbildning inom alla teknologiområden och stödet riktas huvudsakligen till svenskspråkiga forskare, studenter och skolor. Akademien befrämjar även i övrigt teknisk-vetenskaplig forskning och deltar aktivt i debatten om teknologins utveckling och roll i samhället. Akademien består av på livstid invalda högst åttio ledamöter under 65 år. Under de gångna åtta decennierna har 353 bemärkta vetenskapsmän, pedagoger och representanter för teknik och indu... View more info