Author:Sven-Erik Klinkmann

Sort

Showing 1-2 of 2

Föreställda Finlandssvenskheter

By: Red. Sven-Erik Klinkmann

Price: $100.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2017

Seller ID: 114739

ISBN: 9515833647

Condition: New


Vad är det svenska i Finland? Finns det en normativ finlandssvenskhet? I Föreställda finlandssvenskheter undersöker åtta författare med bakgrund i folkloristik, sociologi och geografi hur det finlandssvenska gestaltas i tidningsdebatt, webbdiskussioner och läroböcker i historia. Gemensamt för analyserna är synen på begreppet makt och det intersektionella perspektivet, där kategorier som kön, klass och etnicitet möts.Författarna visar hur debatter som till synes handlar om till exempel spinnfiske, förbud mot snus eller religiositet i Österbotten, utvecklas till argumentation kr... View more info

I fänrikarnas, martallarnas och dixietigrarnas Land

By: Sven-Erik Klinkmann

Price: $146.00

Publisher: Finland, Bookstore Tiedekirja: 2011

Seller ID: 116564

ISBN: 951583225X

Condition: New


I sin studie ger Sven-Erik Klinkmann en mångfacetterad bild av svenskan i Finland under de senaste 200 åren som en serie nyorienteringar, omförhandlingar och tvära kast, där det svenska ständigt speglats i det finska och det finska i det svenska. Klinkmann använder ett forskningsmaterial som omfattar allt från olika populärkulturella yttringar – bland annat populärmusik, turism och Mumindalsreferenser – till hur Runebergs och Topelius ikoniska framställningar av det finska folket, landskapet och nationen präglat synen på hur vi ser på de båda nationalspråken. Han visar hur ... View more info